betleh

Tajomstvo Betlehemského svetla
Dekor

Tajomstvo Betlehemského svetla

Tradícia Betlehemského svetla sa začala pred vyše 900 rokmi v búrlivom období križiackych výprav. Mladý chlapec sa na znak vďaky za prežitie vojnovej skazy zaviazal priniesť späť do svojho rodného mesta plamienok večného svetla z betlehemskej baziliky. Po troch rokoch, presne na Vianoce, svoj sľub dodržal a oheň do mesta skutočne priniesol. Novodobej tradícii sa ujali skauti a pravidelne každý rok za pomoci železničných spoločností rozvážajú svetlo zapálené niekoľko dní pred Vianocami v rodisku Ježiša Krista v Betleheme. Uchováva sa podľa miestnych podmienok na farách, obecných úradoch, v skautských klubovniach či u dobrovoľníkov, kam si poň prichádzajú záujemcovia.