drv

Menej voňavá záležitosť
Kuchyňa, jedáleň

Menej voňavá záležitosť

Tam, kde sa varí, lúpe, škriabe a čistí, vzniká aj najviac odpadu. Preto – hoci to na prvé počutie neznie práve gustiózne – tam, kde pripravujeme jedlo, zároveň skladujeme odpadky. Z praktických dôvodov je najlepšie miesto na nádobu so smetím v skrinke pod drezom. Vhodná je kombinácia smeti – prázdne fľaše – čistiace prostriedky, pretože kombinovať ktorúkoľvek z týchto položiek s potravinami alebo riadom by nebolo rozumné. Do štandardnej ponuky vybavenia skriniek pod drez patria aj série nádob na triedený odpad (takzvané sortery), takže ak máte dobré vychovanie a pred domom viac než jediný univerzálny kontajner, nie je dôvod odpadky netriediť.