hrvatska

Palác premenený na hotel
Bývanie

Palác premenený na hotel

Taká prímorská, ba až ostrovná dovolenka pod dalmatínskym nebom, po ktorej od konca zimy túži telo i duša. Niekedy sa letné voľno vydarí. Tak ako pred rokom, keď sme okrem máčania sa v soli stihli prejsť niekoľko miest a mestečiek na ostrovoch Hvar a Korčula. Najprv som okolo neho prešla. Stál tam plece pri pleci so starším susedom, pekne zoradený do šíku s ostatnými kamennými domami, ktorých štítové múry už stáročia zdravili lode plaviace sa do Dubrovníka...