konope

Bývanie nazeleno – ekologická výstavba
Stavba a rekonštrukcia

Bývanie nazeleno – ekologická výstavba

Zelená móda postupne získava na sile. Okrem životného štýlu a triedenia odpadov sa ekologické správanie môže vzťahovať aj na celkom praktické činnosti – napríklad na výstavbu. Silným argumentom zástancov zodpovedného prístupu k výstavbe sa, navyše po rokoch investícií, stáva jej ekonomická výhodnosť.

Strešná izolácia – konope a ovčia vlna
Strecha, podkrovie

Strešná izolácia – konope a ovčia vlna

Konope, ovčia vlna, celulóza, korok; tento výber nevyzerá ako výsledok vedeckého pokroku kozmického veku a ani ako využitie skúseností NASA. Ani sa tak netvári. Priznáva sa k materiálom, ktoré sprevádzajú budovanie chalúpok, domov a víl už niekoľko generácií, ale pritom sa ani neodrieka skúseností moderného staviteľstva. Nie sú mu cudzie súčinitele prestupu tepla, dobré, ba až nadštandardné vzťahy s nízkoenergetickým bývaním a nebráni sa ani montovaným konštrukciám.