Strešná izolácia – konope a ovčia vlna

Strešná izolácia – konope a ovčia vlna

15. 10. 2008
Zdieľať

Konope, ovčia vlna, celulóza, korok; tento výber nevyzerá ako výsledok vedeckého pokroku kozmického veku a ani ako využitie skúseností NASA. Ani sa tak netvári. Priznáva sa k materiálom, ktoré sprevádzajú budovanie chalúpok, domov a víl už niekoľko generácií, ale pritom sa ani neodrieka skúseností moderného staviteľstva. Nie sú mu cudzie súčinitele prestupu tepla, dobré, ba až nadštandardné vzťahy s nízkoenergetickým bývaním a nebráni sa ani montovaným konštrukciám.

Ešte pred pár desaťročiami by bolo viac než kuriózne v našich končinách zatepľovať strechu novostavby trebárs izoláciou z konope alebo ovčej vlny. Do škály rastlinných izolačných materiálov, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú a používajú, patria celulózové izolácie, izolácie z drevných vlákien, korok, kokosové vlákna, trstina alebo bavlna. Tepelnoizolačné vlastnosti ovčej vlny už preverilo aj niekoľko zrealizovaných projektov.






Skladba strechy:



 • nosná drevená konštrukcia krovu,


 • tepelnoizolačná vrstva v podobe rohoží alebo dosiek z minerálnych alebo sklených vlákien, dosiek z penového polystyrénu a polyuretánu (ukladá sa na stropnú konštrukciu alebo pomedzi krokvy v minimálnej hrúbke 20 cm) alebo izolačná vrstva z tradičných prírodných materiálov (celulóza, konope, korok, ovčia vlna, drevovláknité dosky),


 • hydroizolácia napríklad (asfaltové pásy, PE fólia, ktoré sa umiestňujú pod krytinu), strešné latovanie v priečnom aj pozdĺžnom smere,


 • strešná krytina (asfaltované pásy a bitúmenový šindeľ, plastové a plechové krytiny: medené, pozinkované, hliníkové, titánzinkové plechy. Vláknocementové dosky, pálené keramické a betónové tvarovky, drevené šindle, štiepaná bridlica) ukladaná na rošt vzniknutý latovaním,


 • prevetrávanie plášťa (konštrukčná medzera na prevetrávanie dreveného krovu, vďaka ktorej sa vodné pary odvádzajú zo strešného plášťa),


 • poistná hydroizolácia (musí udržať mokrý sneh viac než 24 hodín, odolávať vetru, spoje musia byť lepené obojstranne lepiacou páskou alebo tmelom),


 • parozábrana (celoplošne nepriedušná, na okrajoch pritmelená alebo prilepená k stenám, stĺpom a všetkým prestupom cez parozábranu),/ul>.

  Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


  Poznámka:
  Všetky časti strešnej skladby, ich umiestnenie v jednotlivej vrstve a hrúbka majú svoj význam. Vzájomne na seba pôsobia, ovplyvňujú svoje vlastnosti a vo vzájomnom výsledku schopnosť strechy znášať vonkajšie zaťaženia a čo najdôslednejšie izolovať vnútorné prostredie od tepelných výkyvov vonkajšieho sveta. Vynechaním, nevhodným návrhom alebo neodborným vyhotovením niektorej časti šikmej strechy môžu neskôr vzniknúť zásadné poruchy strešného plášťa.



Konope siali… a izolovali

Až 90% svojho života trávime v uzavretých priestoroch. Izolácie z technického konope patria k prírodným materiálom, ktoré neobsahujú škodlivé látky. Vyrábajú sa z konopných vlákien s pridaním uhličitanu sodného na zlepšenie odolnosti proti ohňu. Na trh sa dodávajú v podobe rohoží alebo v rolkách v rozmeroch od 0,625 × 1,2 m do 1,00 × 2,00 m, pričom výrobca ponúka aj zhotovenie izolácií na mieru zdarma.







1 – elastická tepelná izolácia z prírodného dreveného vlákna; 3 – izolácia odolná proti stlačeniu; 4 – izolačná doska s prírodnou živicou s profilom P+D; 5 – drevovláknité dosky určené na renováciu podkroví; 6, 7 – podklad pod laminátovú podlahu a jej izolácia; 8 – drevovláknitá sypaná izolácia aplikovaná vháňaním; 9 – izolačná drevovláknitá doska pod omietkové systémy; 10 – drevovláknitá doska; 11 – tepelná izolácia z konope medzi konštrukčnými prvkami strechy, stien a stropov; 12 – I.-nosníky určené pre strešné a stropné konštrukcie; 13 – stenové I-nosníky
(Space Joist, Steico


Strešná izolácia - konope a ovčia vlna

164865


Izolácie z technického konope sa ukladajú medzi krokvami. Na to, aby bola izolácia správne umiestnená, treba vopred zmerať svetlú vzdialenosť medzi krokvami alebo trámami a pripočítať 2 až 3 cm. Takto zhotovená rohož lepšie tesní a zároveň eliminuje výskyt tepelných mostov. Konopné izolácie sú vhodné najmä na zaizolovanie konštrukcií striech na stavebných objektoch vyhotovených z prírodných materiálov nezávisle na tom, či ide o novostavbu alebo starší dom. Konopné rohože a rolky sú difúzne otvoreným materiálom, ktorý zaručí príjemnú klímu v interiéri. Letnú ochranu proti vysokým teplotám zaručí schopnosť technického konope tlmiť teplotu s časovým posunom (tlmenie teplotnej amplitúdy).






Pri aplikácií tepelnoizolačnej vrstvy sa neraz vytvoria rôzne dutiny v miestach napájania jednotlivých pásov tepelnej izolácie a v problematických detailoch (styk pomúrnice s rovinou strechy). Takáto nedôslednosť, ktorá sa „pritrafí“ najmä pri použití tvrdých nestlačiteľných tepelných izolácií, znižuje tepelný odpor konštrukcie. Vzniknuté škáry môžu v kombinácii s nedostatočnou vzduchotesnosťou konštrukcie zapríčiniť aj vyššie tepelné straty (infiltráciou vzduchu) a lokálne ochladzovanie povrchu na teplotu rosného bodu (tvorba kondenzátu).









Prečo konope?


 • tepelno izolačné parametre λD= 0,040 W/(m . K) (Termo-Konopí),
 • neobsahuje prídavné látky, ktoré by poškozovali životné prostredie,
 • použitie izolácií z konope rovnako ako aj montáž neohrozuje zdravie tých, čo s ním manipulujú alebo žijú,
 • nebol zistený rast plesní,
 • príjemne vonia,
 • pri manipulácii nedráždi pokožku,


Strešná izolácia - konope a ovčia vlna

164864




 • má výborné difúzne vlastnosti, a tak prirodzene reguluje vlhkosť v interiéri,
 • zdravá a príjemná klíma v obytných miestnostiach,
 • konopné vlákna neobsahujú bielkoviny, a tak nie je potrebná ochrana proti škodcom, moliam,
 • tvarová stálosť,
 • konopné izolácie sa už osvedčili pri stavbe domov (zruby Drevodom Rajec).






Tepelnoakumulačná schopnosť izolácie prispieva k optimálnej vnútornej klíme budov najmä v letných mesiacoch, keď dochádza k prehrievaniu vnútorných priestorov. Ak majú materiály v stavebnej konštrukcii vyššiu akumulačnú schopnosť, dokážu účinnejšie tlmiť teplotné výkyvy.
Fázový posun teplôt súvisí s akumulačnou schopnosťou stavebných materiálov a predstavuje napríklad časový posun, za ktorý sa najvyššie vonkajšie popoludňajšie teploty prejavia a utlmia vo vnútri budovy.
Schopnosť difúzie, teda schopnosť materiálu prepúšťať vodné pary, je dôležitá z hľadiska vylúčenia jej kondenzácie v konštrukciách. Kondenzácia pary vo vnútri konštrukcií ohrozuje ich životnosť.





Strešná izolácia - konope a ovčia vlna

164866

Aj ovce pomohli…

Keď ovce dvakrát ročne ostrihajú, získajú nepranú vlnu. Prať sa ale musí. Šetrne a na prírodno; len mydlom a sódou tak, aby sa tuk z ovčej vlny vypral až do zostatkového obsahu (maximálne 1%). Pri preplachovaní sa nanáša prostriedok proti moľom, ktorý sa už osvedčil v textilnej brandži. Nepoškodzuje vlnené vlákna a ani sa neskôr nevyparuje. Do pláchania sa pridá aj ochranný prostriedok proti plameňom Boralin. Po uschnutí a zhutnení sa materiál opäť uvoľní v rozvoľňovacom stroji, ešte raz sa vyčistí, spracuje v mykacom zariadení, rozvoľní valcami, pridajú sa ďalšie procedúry, až napokon vznikne vláknová pavučina, ktorá sa dostane na jemnú polypropylénovú mriežku. V teplovzdušnej komore sa aktivuje lepidlo PP-mriežky a stojaca vláknová pavučina sa na ňu upevní.








Prečo ovca?


 • izolácia z ovčej vlny je vynálezom prírody,
 • čím extrémnejšie podmienky, tým viac sa prejavia pozitívne vlastnosti izolácie z ovčej vlny;
 • ovčia vlna prirodzene absorbuje vlhkosť, táto schopnosť zabraňuje kondenzácii v konštrukcii, reguluje vlhkosť vzduchu a vytvára príjemnú klímu v miestnosti,


Strešná izolácia - konope a ovčia vlna

164868




 • zdravý vzduch v miestnosti zaručuje vyššiu kvalitu bývania,
 • obnoviteľná surovina – rastie sama,
 • vďaka stojatým vláknam si materiál z ovčej vlny zabezpečil trvalú tvarovú stabilitu pri minimálnej objemovej hmotnosti,
 • difúzne otvorený materiál, priedušná izolácia,
 • jednoduchá a zdraviu neškodná montáž.

Pri výrobe viacvrstvového izolačného materiálu sa jednovrstvové podložky z ovčej vlny položia na seba a v sušičke sa navzájom spoja. Takto upravená vlna sa stane nielen ekologickou tepelnou izoláciou, ale súčasne pôsobí aj ako prirodzená klimatizácia obytného priestoru. Jej difúzne vlastnosti priaznivo regulujú vlhkosť celého obytného prietoru. Výsledkom je primerané teplo v zime a príjemný chlad v lete.


Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 08/2008.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: konope ovčia vlna strecha strešná izolácia
Zdieľať článok

Diskusia