mikroklíma

Bývanie za tepelnou bariérou
Energia

Bývanie za tepelnou bariérou

Nepredpokladám, že niekto z vás ešte nepočul o solárnych kolektoroch či tepelnom čerpadle. Obe tieto zariadenia dokážu účinne získať zo slnka či zeme teplo a dostatočne ním ohriať napríklad vodu na vykúrenie domu. Sú však pomerne komplikované a nákladné, navyše, zo slnečných kolektorov je najviac úžitku práve vtedy, keď teplo najmenej potrebujete...

Energetické systémy nízkoenergetických objektov
Energia

Energetické systémy nízkoenergetických objektov

Všetky objekty treba z hľadiska spotreby energie navrhovať a posudzovať so zreteľom na nadväznosť jednotlivých systémov. So zvyšujúcimi sa požiadavkami na energetickú úsporu rastú aj nároky na kvalitu vyhotovenia stavebných konštrukcií a rôznych konštrukčných detailov, na energetické systémy stavby a v neposlednom rade na užívateľov objektov, ktorí musia byť minimálne poučení o ovládaní jednotlivých systémov spotrebúvajúcich energiu.