murovacie prvky

Murivo z murovacích prvkov
Materiály

Murivo z murovacích prvkov

Na základe prieskumov sa zistilo, že takmer tri štvrtiny súkromných staviteľov sa rozhodnú pre murovanú stavbu. Murované konštrukcie patria medzi tradičné a stále hojne používané spôsoby výstavby nosných i nenosných stien rodinných domov. Vysoká pevnosť, dlhá životnosť, široké možnosti tvarového riešenia domu, ale aj možnosť svojpomocnej výstavby – to všetko sú vlastnosti, ktoré zaručujú murovaným konštrukciám stabilné miesto v stavebníctve.