odvodňovanie

Odvodňovanie stavieb a pozemkov
Záhradná technika

Odvodňovanie stavieb a pozemkov

Odvedenie vody je väčšinou jediné vyhovujúce a možné riešene, ako ochrániť stavbu pred škodlivým vplyvom vlhkosti. Na svahovitom teréne možno podzemnú vodu účinne odstrániť drenážou okolo stavby, vhodným návrhom možno súčasne odvádzať aj povrchovú a infiltrovanú vodu pri stavbách domov a iných inžinierskych stavbách. Zamokrené územie sa obvykle odvodňuje gravitačne ryhami a kanálmi, ktoré ústia do toku. Ak nie je možný gravitačný odvod, voda sa prečerpáva z čerpacej stanice. V prípade potreby sa robia drény, ktoré odvedú vodu do toku alebo ju nechajú vhodne vsiaknuť.