oi

Osvetlenie obývacej izby
Bývanie

Osvetlenie obývacej izby

V priestore obývacej izby len málokedy vystačíme s umiestnením jedného centrálneho svietidla. Pestrá skladba a rôznorodosť vykonávaných činností vyžaduje použitie lokálnych osvetľovacích prvkov, podieľajúcich sa na osvetľovaní vymedzených častí prostredia.

Farebnosť obývacej izby
Bývanie

Farebnosť obývacej izby

Pri farebnom komponovaní obývacej izby sa prihliada na viacero činiteľov. K najdôležitejším z nich patrí prevádzkové usporiadanie miestnosti, požiadavky obyvateľov na psychické pôsobenie farieb a vplyv vonkajších faktorov – orientácia na svetové strany, účinky prirodzeného osvetlenia, vzťah miestnosti k okoliu atď.

Usporiadanie nábytku v obývacej izbe
Bývanie

Usporiadanie nábytku v obývacej izbe

Nábytkové zariadenie sa do obývacej izby volí v závislosti od toho, ktoré funkcie sa v nej uprednostňujú. Nespornou súčasťou prevažnej časti obývacích izieb je spoločensko-oddychová zóna slúžiaca na spoločné stretnutia, posedenia rodiny a známych.