oprava poškodených omietok

Oprava poškodených omietok na chate a chalupe
Stavba a rekonštrukcia

Oprava poškodených omietok na chate a chalupe

Ak poškodená omietka už ďalej neplní svoju funkciu, treba vykonať odborný prieskum na presnejšie zistenie situácie – stavu podkladu (zaťaženie muriva vlhkosťou a soľami), nasiakavosti omietky, tehál, prípadne kameňa a malty, zloženia malty a omietky) a zaťaženia omietky soľami. Na základe výsledkov prieskumu sa potom sformuluje návrh na obnovu omietky. V praxi sa na chalupe väčšinou žiadne prieskumy nevykonávajú, čo nemusí, ale môže následne predstavovať technický problém, najmä ak murivo vlhne.