ŠFRB

Zveľaďovanie bytového fondu na Slovensku
Aktuality

Zveľaďovanie bytového fondu na Slovensku

Štátny fond rozvoja bývania podporuje zveľaďovanie bytového fondu financovaním obnovy bytového fondu, ktorá je realizovaná modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstránením systémovej poruchy bytového domu a zateplením bytovej budovy.