Zveľaďovanie bytového fondu na Slovensku

Zveľaďovanie bytového fondu na Slovensku

24. 04. 2020
Zdieľať

Štátny fond rozvoja bývania podporuje zveľaďovanie bytového fondu financovaním obnovy bytového fondu, ktorá je realizovaná modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstránením systémovej poruchy bytového domu a zateplením bytovej budovy.

O tom ako zlepšiť kvalitu bývania na Slovensku sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom ŠFRB Ing. Jurajom Kurňavkom.

Aké sú základné zdroje financovania ŠFRB?
ŠFRB financuje obnovu bytového fondu z prostriedkov štátneho rozpočtu, mimorozpočtových prostriedkov fondu a čerpaním finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ (operačný program IROP).  

Na aký účel môže ŠFRB poskytnúť zvýhodnený úver pri obnove bytovej budovy?
Zateplenie bytového alebo rodinného domu (BD, RD).
♦    Odstránenie systémovej poruchy BD.
♦    Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení BD: 
    • výmena alebo modernizácia výťahu,
    • výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla,
    • stavebná úprava spoločných častí a zariadení BD, ktorou sa umožní prístup do bytov v BD osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu,
   • iná modernizácia.

Ak si chcú vlastníci bytov zvýšiť štandard svojho bývania, môžu financovať aj napr. vybudovanie nových balkónov alebo lodžií v prípade, že ich nemajú?
Od januára 2020 je to možné. Dnes je balkón alebo lodžia už žiadanou súčasťou bývania. Mnohé budovy, najmä staršie, boli navrhované a stavané bez balkónov alebo ich veľkosť nezodpovedala súčasným štandardom. Práve v takýchto prípadoch si ľudia vyžadujú vybudovanie nových balkónov alebo zväčšenie ich plochy, čo je umožnené aj zvýhodneným financovaním zo ŠFRB. 

Platí to aj pre výstavbu nových výťahov tam, kde sa nenachádzajú?
Áno, viacerým starším bytovým domom chýbajú aj výťahy. Najmä tam, kde sa nadstavili nové podlažia, je nutné výťahy dobudovať. Vďaka výťahu sa umožní bezpečný pohyb najmä starším obyvateľom domu, imobilným alebo rodičom s malými deťmi.

Aké výhody poskytuje ŠFRB oproti komerčným bankám?
Predovšetkým je to pevná úroková sadzba počas celej lehoty splatnosti, ktorá môže byť až 20 rokov. Žiadateľ môže dosiahnuť 0 % úrokovú sadzbu v prípade určitej kombinácie typov obnovy. Kým v minulosti poskytoval fond predovšetkým podporu v oblasti obnovy na zateplenie obvodového plášťa budovy, v súčasnosti ŠFRB motivuje žiadateľov nulovou úrokovou sadzbou aj z toho dôvodu, aby bola zabezpečená komplexná obnova BD (t. z. zateplenie domu, výmena okien a dverí, elektrických rozvodov, rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie a tepla, výmena výťahov), ktorá podstatne predĺži životnosť bytových domov. Výhodou okrem úrokovej sadzby je aj možnosť získať úver vo výške 100 % obstarávacej ceny pri: 
•  zatepľovaní, ak sa dosiahne energetická trieda A1, 
•  výmene výťahov,
•  stavebných úpravách súvisiacich s vybudovaním bezbariérového prístupu vrátane možnosti vybudovania nového výťahu.

Má ŠFRB dostatok finančných prostriedkov pre všetkých žiadateľov? 
ŠFRB má aj vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie dostatočné množstvo financií na úvery, čo umožňuje uspokojiť všetkých žiadateľov.

Zdroj: PR článok Štátny fond rozvoja bývania

Kategória: Aktuality
Tagy: ŠFRB
Zdieľať článok

Diskusia