sol

Je nad slnko jasnejšie …
Relax

Je nad slnko jasnejšie …

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár. Aj napriek tomu, že dnes vieme dosť o rizikách nadmerného slnenia, predsa len netreba na túto starú ľudovú múdrosť zabudnúť. (Samozrejme platí aj v tomto prípade, že všetko s mierou.) Priaznivý účinok slnečného žiarenia totiž ešte stále prevyšuje jeho riziká. A ak máte nedostatok toho pravého slnka, skúste ho nahradiť aspoň správnou technikou ( ešte predtým, ako bude musieť prísť lekár).

Solárna energia – pasívne využívanie
Nezaradené

Solárna energia – pasívne využívanie

V súčasnosti sa veľa hovorí o obnoviteľných energetických zdrojoch (OEZ), ktoré sú nevyčerpateľné, majú priaznivý vplyv na životné prostredie a energia získaná z nich je vlastne zadarmo. Medzi tieto zdroje patria biomasa, slnečná, veterná a geotermálna energia či energia vody.