spln

Dom splnených želaní
Návšteva

Dom splnených želaní

Rodičia s jednou dcérou bývali na sídlisku, ale čoraz viac túžili po lepšom bývaní. Muž pochádza z vidieka, kým jeho manželka je skôr typický sídliskový typ, ale obaja chcú bývať v rodinnom dome. Manželia si chceli postaviť dom tak, aby prípadne vyhovoval aj budúcej generácii. Výsledkom je dom, v ktorom je radosť bývať.