spracovanie zmesí

Príprava a spracovanie maltovinových a stierkových zmesí
Nezaradené

Príprava a spracovanie maltovinových a stierkových zmesí

Pri zmiešavaní maltovinovej a stierkovej zmesi veľmi záleží na jej správnom zložení. Ideálna konzistencia nesmie byť ani príliš suchá, ani príliš riedka. Prax vám umožní vyvinúť správny cit pre optimálnu zmes, ktorý je predpokladom dokonalého výsledku vašej práce.