Príprava a spracovanie maltovinových a stierkových zmesí

Príprava a spracovanie maltovinových a stierkových zmesí

03. 04. 2006
Zdieľať

Pri zmiešavaní maltovinovej a stierkovej zmesi veľmi záleží na jej správnom zložení. Ideálna konzistencia nesmie byť ani príliš suchá, ani príliš riedka. Prax vám umožní vyvinúť správny cit pre optimálnu zmes, ktorý je predpokladom dokonalého výsledku vašej práce.
Skrátka a dobre  • Materiál: spojivo a piesok alebo už hotová malta, stierková hmota, voda

    • Náradie: miska z plastu, murárska lyžica, maltovnica, vedro na maltu, miešací rotor, miešačka


    • Obťažnosť: malá


    • Namáhavosť: stredná


    • Časová náročnosť: 15 – 20 min.
Maltovinová a stierková zmes sa zmiešava z jej základných prvkov pridávaním neznečistenej vody. Miesto a spôsob miešania záleží od druhu a množstva malty a od dostupného potrebného náradia.

Nádoby na miešanie

Malé množstvá stierkovej hmoty alebo malty si môžeme namiešať v miske z plastu, ktorá je poddajná, a preto sa z nej dajú ľahko odstrániť zaschnuté zvyšky malty alebo stierky. Pre stredné množstvá malty sa používa maltovnica (podľa veľkosti so 60 až 140-litrovým obsahom) alebo vedro na maltu. Vedro by malo byť podľa možnosti plytšie a s väčším priemerom (obvyklý obsah 10 – 12 litrov).


Príprava a spracovanie maltovinových a stierkových zmesí

50224

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Namiešavanie hotových produktov

Práve pri opravách a rekonštrukčných prácach často siahame po hotových produktoch, ktoré stačí iba zmiešať s potrebným množstvom vody. Miešame ich spravidla podľa nasledujúceho princípu: do nádoby na miešanie dajte o trochu menej vody, ako je predpísané v návode. Teraz postupne pridávajte za stáleho miešania maltovinovú alebo stierkovú zmes. Zvyšnú vodu použite na dosiahnutie správnej konzistecie. V každom prípade dodržujte údaje predpísané výrobcom na obale.

Svojpomocná výroba malty

Svojpomocne vyrobená malta vzniká zmiešaním spojiva, piesku a vody. Základným pravidlom pre miešanie vo vedre alebo maltovníku je: piesok a spojivo sa v príslušnom pomere dajú do nádoby na miešanie a najprv sa dôkladne za sucha spolu premiešajú. Až potom sa postupne, za stáleho miešania pridáva voda, kým sa nedosiahne správna konzistencia. Na miešanie môžete použiť murársku lyžicu, pri väčších množstvách odporúčame miešací rotor, ktorý môžete nasadiť na vŕtačku, čím si podstatne uľahčíte prácu.


Príprava a spracovanie maltovinových a stierkových zmesí

50229

Miešačka

Miešačka je rentabilná iba pri veľkom množstve malty, za poplatok si ju však možno vypožičať v požičovni stavebných strojov. Pre miešanie v miešačke platí nasledujúce pravidlo: najprv nalejte do miešačky o trochu menšie množstvo vody, aké bude treba na dosiahnutie správnej konzistencie. Pri hotových maltách nalejte do miešačky časť vody, potom pridajte maltovú zmes a nechajte miešať 2 až 4 minúty. Nakoniec pridajte zvyšné množstvo vody. Ak si chcete namiešať maltu svojpomocne v miešačke, nalejte do miešačky najprv trochu vody. Potom pridávajte príslušné spojivo, kým sa vytvorí tekutá zmes. Až teraz pridávajte za stáleho miešania postupne piesok. Ak je malta príliš tuhá, môžete pridať ešte trochu vody. Ale pozor! Iba málo vody stačí na to, aby sa z tuhej malty stala malta príliš tekutá. Aj v tomto prípade treba zmes miešať asi 2 až 4 minúty. Aj neskôr môžete pri spracúvaní malty z tuhej zmesi pridaním malého množstva vody vytvoriť želateľnú konzistenciu, a to tak, že rozprášite malé množstvo vody na povrch zmesi, ktorú potom dôkladne premiešate. Veľmi jemnú hotovú maltovinovú zmes roztrúste do predpísaného množstva vody a premiešajte miešacím rotorom. Iné miešacie metódy sú pre tento druh malty nevhodné.

Bezpečnosť pri práci

Pri práci s maltou dbajte na to, aby sa vám malta nedostala do očí. Preventívne noste preto pri práci vždy ochranné okuliare. Ak sa vám predsa malta do očí dostane, okamžite si oči vymyte tečúcou vodou, prípadne vyhľadajte lekársku pomoc.

Kategória: Nezaradené
Tagy: spracovanie zmesí
Zdieľať článok

Diskusia