stavebný denník

Správny projekt stavby (2. časť)
Legislatíva a financovanie

Správny projekt stavby (2. časť)

Ak už viete, ako bude váš dom vyzerať, a stavebník i architekt sú spokojní s návrhom, treba získať povolenie na realizáciu stavby. Základnými právnymi predpismi v oblasti výstavby sú zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a jeho novely.