tepelný most

Dom bez tepelných mostov
Materiály

Dom bez tepelných mostov

Tepelné mosty patria medzi závažné poruchy stavebných konštrukcií a sú „nočnou morou“ každej stavby. Významne ovplyvňujú tepelné straty objektu a kvôli následnej kondenzácii vodných pár a vzniku plesní aj kvalitu vnútorného prostredia. Vznikajú použitím nevhodného materiálu alebo nesprávnym vyhotovením stavby a ich odstraňovanie je zložité a často finančne náročné.

Nanajvýš nežiadúce mosty
Materiály

Nanajvýš nežiadúce mosty

Kvalitný architektonický návrh, podľa ktorého sa má postaviť, prípadne kompletne zrekonštruovať a zaizolovať dom, by mal vylúčiť možnú existenciu tepelných mostov. Tie totiž vznikajú aj v tepelne, ale nedôsledne izolovaných budovách. Najviac sa im darí na mieste styku jednotlivých častí stavebných konštrukcií alebo na miestach, kde sa mení skladba materiálov.