Dom bez tepelných mostov

Dom bez tepelných mostov

24. 09. 2014 Zdieľať

Tepelné mosty patria medzi závažné poruchy stavebných konštrukcií a sú „nočnou morou“ každej stavby. Významne ovplyvňujú tepelné straty objektu a kvôli následnej kondenzácii vodných pár a vzniku plesní aj kvalitu vnútorného prostredia. Vznikajú použitím nevhodného materiálu alebo nesprávnym vyhotovením stavby a ich odstraňovanie je zložité a často finančne náročné.

Tepelným mostom je teda potrebné predchádzať. Štúdia, ktorú si nechal spracovať najväčší český výrobca tehlového materiálu, spoločnosť HELUZ, ukázala, že pri stavbách s jednovrstvovou obvodovou konštrukciou z tehál Family je zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov oproti požiadavke normy minimálny a je možné z nich bez problémov navrhovať a stavať energeticky úsporné domy bez dodatočného zateplenia. 

Stavby bez dodatočného zateplenia sú stále väčším trendom. Oprávnene. Moderné tehlové systémy ponúkajú skvelé tepelnoizolačné parametre a použitie jednovrstvovej konštrukcie eliminuje rast plesní a rias, napadnutie vtákmi aj problémy spôsobené relatívne krátkou životnosťou zatepľovacích materiálov a ich menšou mechanickou odolnosťou. Podľa technickej normy STN1 sú v rámci výpočtu energetickej náročnosti na vykurovanie budovy určené pre rôzne konštrukčné systémy rozdielne hodnoty navýšenia súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov. V prípade jednovrstvových konštrukcií je limit tepelnej straty stanovený na ΔU = 0,10 W/(m2.K). Táto vysoká prirážka má za následok, že je veľmi náročné navrhnúť dom z jednovrstvovej konštrukcie s nižšou tepelnou stratou, než je požadovaná hodnota tak, aby bola splnená aspoň minimálna požadovaná trieda energetickej náročnosti budovy. 


Nevhodne vyriešené konštrukčné detaily vedú k zvýšeniu energetickej náročnosti domu.

Nevhodne vyriešené konštrukčné detaily vedú k zvýšeniu energetickej náročnosti domu.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Spoločnosť HELUZ nechala pre svoj tehlový systém spracovať štúdiu uznávaným českým odborníkom a špecialistom na energetiku budov Ing. Romanom Šubrtom. Z meraní zhrnutých vo výslednom materiáli vydanom v češtine „Štúdia vplyvu tepelných mostov na energetické hodnotenie budov murovacieho systému HELUZ pre tehly HELUZ Family a HELUZ Family 2in1“ vyplýva, že vplyv tepelných mostov pre murovací systém z tehál HELUZ Family a Family 2in1 dosahuje hodnotu Δ U = 0,01 W/m2.K – je teda 10-krát menšia, než uvádza technická norma. 

Štúdia jednoznačne preukázala, že s tehlami HELUZ Family a Family 2in1 je možné budovať obvodové konštrukcie pre nízkoenergetické aj pasívne domy bez dodatočného vonkajšieho zateplenia. Pri dodržaní technologických postupov pre murovací systém, ktoré však nie sú vôbec zložité, sa strát zavinených tepelnými mostmi netreba obávať.

1 Norma STN 73 0540-2:2012 Tepelná ochrana budov Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov Časť 2: Funkčné  požiadavky (odsek 8.1.5. a 8.1.6.)

Celú štúdiu nájdete na www.heluz.sk/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/


Grafické vyjadrenie zvýšenia súčiniteľa priestupu tepla vplyvom tepelných mostov podľa STN 73 0540-2:2012.

Grafické vyjadrenie zvýšenia súčiniteľa priestupu tepla vplyvom tepelných mostov podľa STN 73 0540-2:2012.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Kategória: Materiály
Tagy: tepelný most
Zdieľať článok