zelokno

Zeleň v oknách
Bývanie

Zeleň v oknách

Najsvetlejšími miestami v bytoch sú nepochybne okná a ich bezprostredné okolie, aj preto sa práve tam najčastejšie pestujú zaujímavé interiérové rastliny. Niekedy je to dokonca jediné miesto v byte, kde býva umiestnená zeleň. Existuje veľa možností, ako okná zatraktívniť zeleňou, avšak nie všetky okná poskytujú pre rastliny rovnaké vegetačné podmienky.