AGC ocenili certifikátom Cradle to Cradle CertifiedCM Silverza škálu vrstvených skiel

11. 02. 2014 Zdieľať

Začiatkom decembra 2013 získala firma AGC Glass Europe ďalší certifikát Cradle to Cradle CertifiedCM Silver, tentokrát za svoju škálu vrstvených skiel Stratobel a škálu skiel s lepšou protihlukovou izoláciou Stratophone. Certifikácia je ďalším potvrdením, že spoločnosť AGC plní svoje záväzky v oblasti neustáleho zlepšovania environmentálnej výkonnosti svojich výrobkov.

Tretí certifikát Cradle to Cradle CertifiedCM Silver pre produkty spoločnosti AGC

V roku 2010 bola spoločnosť AGC prvým európskym výrobcom skla, ktorý získal certifikáciu Cradle to Cradle CertifiedCM Silver za plavené sklo a sklá s magnetrónovými povlakmi. V decembri 2012 spoločnosť AGC stala držiteľom tejto certifikácie za škálu dekoratívneho skla a nedávno tento trend nasledovali i vrstvené bezpečnostné sklá Stratobel a Stratophone, ktoré priniesli spoločnosti AGC tretí certifikát Silver.


AGC ocenili certifikátom Cradle to Cradle CertifiedCM Silverza škálu vrstvených skiel

1294050

Program Cradle to Cradle prísne posudzuje celkovú udržateľnosť produktu po celý čas jeho životnosti. Aby výrobok certifikáciu získal, musí spĺňať prísne štandardy, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia, a to v nasledujúcich piatich kategóriách: suroviny, opätovné využitie materiálov, obnoviteľné zdroje energie, ochrana vody, spoločenská zodpovednosť.


AGC ocenili certifikátom Cradle to Cradle CertifiedCM Silverza škálu vrstvených skiel

1294047
AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group

Garantovaná udržateľnosť

Certifikácia Cradle to Cradle poskytuje záruky rastúcej komunite architektov, projektantov a spotrebiteľov požadujúcich výrobky, ktorých udržateľnosť sa posudzuje transparentne a celosvetovo. Keď architekti, návrhári a projektanti tieto certifikované výrobky používajú, nepochybne tým zvyšujú hodnotenie svojich projektov a šancu získať rôzne medzinárodné certifikácie. Jedným z príkladov je LEED – nová verzia 4, v rámci ktorej sú projekty využívajúce produkty s certifikátom Cradle to Cradle CertifiedCM spôsobilé získať body v kategórii Materiály a zdroje, Údaje o stavebných materiáloch a ich optimalizácia – zloženie materiálov.


AGC ocenili certifikátom Cradle to Cradle CertifiedCM Silverza škálu vrstvených skiel

1294046
AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group

​​

„Going Green“ – jednotný prístup spoločnosti AGC 

Získaná certifikácia Cradle to Cradle úplne zapadá do globálnej stratégie spoločnosti AGC, ktorej cieľom je neustále zlepšovanie environmentálnej výkonnosti vlastných výrobkov a výrobných procesov. Zároveň zdôrazňuje tri metodiky prístupu spoločnosti. Life Cycle Assessment (hodnotenie životného cyklu) je meracím nástrojom hodnotiacim dosah produktov a výrobných jednotiek na životné prostredie. Carbon footprint (uhlíková stopa) pomáha definovať celkovú produkciu emisií skleníkových plynov spôsobenú organizáciou, jej službami, výrobkami a pracovníkmi. Aby sa zaistilo neustále zlepšovanie v rámci celej skupiny, dopĺňa AGC svoj prístup tým, že necháva svoje závody certifikovať osvedčením ISO 14001. 


AGC ocenili certifikátom Cradle to Cradle CertifiedCM Silverza škálu vrstvených skiel

1294044
AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group

*Cradle to Cradle CertifiedCM je certifikačná známka licencovaná organizáciou Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

Viac informácií o ekologických aktivitách spoločnosti AGC si prečítate v správe o životnom prostredí na: www.agc-glass.eu/environmental_report.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vám produkty AGC pomôžu získať certifikáty v oblasti životného prostredia, ako napr. LEED, prosím, navštívte: www.yourglass.com, sekciu Nástroje.

Kategória: Aktuality Materiály
Zdieľať článok