Ako nalepiť parkety ekologicky? Za správnu odpoveď vyhráte Rádio BOSCH

Ako nalepiť parkety ekologicky? Za správnu odpoveď vyhráte Rádio BOSCH

19. 07. 2019 Zdieľať

Lepidlá na parkety a podlahové krytiny boli kedysi prevažne na báze syntetických živíc často s obsahom organických rozpúšťadiel. Z ekologického hľadiska išlo o lepidlá ktoré zaťažovali životné prostredie a boli zdravotne závadné, čo nepriaznivo vplývalo na zdravie spracovateľov a tiež samotných užívateľov. V súčasnosti je nutné dodržiavať prísnejšie normy. Aj zákazník je v tomto smere náročnejší.

Ekologické zloženie bez negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie človeka je v súčasnosti trendom. Zo spracovateľského hľadiska sa preferuje jednozložková forma materiálov pripravených na okamžité spracovanie, aby bola aplikácia čo najjednoduchšia.

V súčasnosti sa hlavne pri lepení parkiet preferujú lepidlá zamerané na technológiu modifikovaných silánových polymérov, ktoré neobsahujú zmäkčovadlá, isokyanáty, silikóny a vodu. Sú to jednozložkové lepidlá, ktoré reagujú s vlhkosťou zo vzduchu alebo okolitých materiálov, aby vytvorili veľmi stabilnú siloxánovú väzbu.

Ktoré Murexin lepidlo je vhodné na lepenie parkiet? 

Správnu odpoveď nájdete aj na www.todrzi.sk

Vaše odpovede nám zasielajte do 9.8. 2019 na emailovú adresu murexintodrzi@gmail.com

Pravidlá a podmienky súťaže sú uverejnené na stránke www.murexin.sk/front_content.php?idcat=1953

 

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok