Ako to robia inde?

Ako to robia inde?

04. 04. 2007
Zdieľať

Väčšina ľudí na Slovensku žije v bytovom dome, ktorého stav nespĺňa estetické, technické, energetické, a tým ani ekonomické požiadavky na bývanie. Päťročné skúsenosti zo susednej ČR viedli k naštartovaniu úspešného komunikačného projektu aj u nás […]

Väčšina ľudí na Slovensku žije v bytovom dome, ktorého stav nespĺňa estetické, technické, energetické, a tým ani ekonomické požiadavky na bývanie. Päťročné skúsenosti zo susednej ČR viedli k naštartovaniu úspešného komunikačného projektu aj u nás pod príznačným názvom AKO TO ROBIA INDE. Cieľom projektu je získavať a odovzdávať informácie o podmienkach, možnostiach a skúsenostiach zo všetkých oblastí súvisiacich s rekonštrukciou a revitalizáciou bytového fondu. V spolupráci s odbornými partnermi bol v marci vydaný informačný bulletin a na jar 2007 bude organizovaných päť odborných sympózií v mestách:

Bratislava 12.4.2007,
Košice 24.4.2007,
Banská Bystrica 15.5.2007,
Žilina 29.5.2007,
Trnava 12.6.2007.

Sú určené majiteľom a správcom bytových domov, na ktorých budú partnermi projektu prezentované a následne diskutované informácie týkajúce sa obnovy bytových domov.

Ak sa vás téma obnovy dotýka, bulletin dostanete bezplatne, taktiež bezplatnú účasť na sympóziu si zarezervujete na adrese www.akotorobia.sk. Na rovnakom čísle privítame i vaše podnety, otázky, pripomienky či skúsenosti, ktoré máte s pripravovanou alebo už realizovanou obnovou vlastného bytového domu.

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia