EBRD vyhodnotila naše najúspešnejšie projekty energetickej efektívnosti

EBRD vyhodnotila naše najúspešnejšie projekty energetickej efektívnosti

24. 10. 2012
Zdieľať

Na Slovensku sa uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú usporiadala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v dňoch 4.-5.októbra 2012 v Bratislave. Súčasťou programu bolo i predstavenie výnimočných výsledkov financovania energetickej efektívnosti na Slovensku a slávnostné odovzdávanie cien najlepším projektom zapojeným do programov financovania energetickej efektívnosti SlovSEFF a MunSEFF.

Peniaze na realizované projekty poskytla EBRD v rámci úverového programu SlovSEFF zameraného na podporu rozvoja energetickej efektívnosti v priemyselnom a rezidenčnom sektore a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a úverovej linky MunSEFF v sektore municipalít. Na udeľovaní cien sa zúčastnili zástupcovia EBRD, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, predstavitelia Medzinárodného fondu na podporu odstavenia bloku V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (BIDSF), partnerských bánk a projektový konzultant, spoločnosť ENVIROS z Českej republiky.

 
Víťazné projekty financované prostredníctvom programu SlovSEFF:
 
AGRO TAMI, a.s., Nitra  
Víťaz v kategórii Najucelenejší a energeticky najúčinnejší projekt v priemyselnom sektore 
Tento projekt je výnimočný vďaka komplexnosti a citlivej rekonštrukcii s ohľadom na historický a technický celok továrne. Agro Tami už v minulosti získala uznanie za iný zo svojich projektov v rámci programu SlovSEFF I. Tento projekt bol financovaný programom SlovSEFF prostredníctvom Slovenskej Sporiteľne. 
 
ENERGOBYT spol. s r.o., Rimavská Sobota 
Víťaz v kategórii Najväčšia úspora emisií CO2 medzi projektmi v sektore diaľkového vykurovania 
Spoločnosť ENERGOBYT zabezpečuje dodávku tepla pre obyvateľov Rimavskej Soboty a zabezpečuje teplo pre 17 400 obyvateľov na 172 odberných miestach. Spoločnosť využila program SlovSEFF na modernizáciu  distribučného  systému tepelnej energie. Projekt bolo možné zrealizovať vďaka  úveru poskytnutému Tatra bankou.
 
Bioplynová stanica Belá nad Cirochou
Víťaz v kategórii Inovatívny projekt v sektore obnoviteľných zdrojov 
Spoločnosť BPS Belá s.r.o. vytvorila technologicky vynikajúcu bioplynovú stanicu v Belej nad Cirochou v poľnohospodárskom dvore v Stakčíne. Stanica vyrába elektrinu a teplo prostredníctvom vysoko efektívnych a inovatívnych procesov. Ročne sa bude predávať 7148 MWh elektriny pri výrobnej efektívnosti 39,5%, čo je viac ako 2% nad priemerom efektívnosti výroby elektriny podľa OECD.
 
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina  
Víťaz v kategórii Najaktívnejší bytový správca 
Úlohou Obvodného stavebného bytového družstva Žilina je spravovať nehnuteľnosti vo vlastníctve svojich členov. Družstvo je už niekoľko rokov veľmi aktívne na poli zvyšovania energetickej efektívnosti budov vo svojej správe. Vďaka aktívnemu prístupu družstva, 60 z ich projektov bolo podporených programom SlovSEFF od roku 2008. Tento víťaz reprezentuje modelový prístup k správe budov.
 
SBD Zvolen,  Kukučína 6-8, Zvolen
Víťaz v kategórii Najucelenejší a energeticky najefektívnejší projekt v bytovom sektore
Bytový dom je samostatne stojacou 4-poschodovou budovu s 34 obyvateľmi v 14 bytoch. Bol postavený v r. 1946 a budova ako taká už nespĺňala súčasné požiadavky na tepelno-izolačné vlastnosti. Vďaka všetkým opatreniam, ktoré boli v rámci programu SlovSEFF vykonané, klesla ročná spotreba energie na kúrenie o 64% – z pôvodných 93 kWh/m2 na 34 kWh/m2, čo je ďaleko pod hranicou pre nízkoenergetické budovy.
 
Víťazný projekt financovaný prostredníctvom programu MunSEFF
 
ZŠ Školská ulice 267, Veľká Lomnica
Víťaz v kategórii Projekt s najvyššími úsporami energie v sektore municipálnych budov
Budova školy nespĺňala v súčasnosti platné tepelné štandardy, náklady na energie boli veľmi vysoké.  Regulácia vykurovacieho systému bola zastaraná a poruchová. Rekonštrukcia tak viedla k podstatnému zníženiu cieľových ukazovateľov: spotreba energie sa znížila o 63%, emisie skleníkových plynov o 62% a náklady na energiu o 57%. Tieto úspory sú najvyššie zo všetkých projektov, ktoré sa za zapojili do programu MunSEFF. Investícia bola plne pokrytá úverom zo Slovenskej sporiteľne.

 

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia