Na Slovensku sa začala úverová revolúcia

Na Slovensku sa začala úverová revolúcia

05. 02. 2014 Zdieľať

„Od 3. februára 2014 prichádzame s doslova revolučnými novinkami. Všetci klienti si prídu na svoje a predpokladám, že záujem o úvery bude v tomto roku rásť. Pripravili sme skvalitnenie úverových podmienok, akciové zmeny, ale aj možnosť ušetrenia peňazí pre našich klientov“, hovorí Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Čo všetko klientov čaká? 

♦ PSS, a. s., uhradí decembrovú splátku úrokov z medziúveru 
Akcia potrvá do konca apríla tohto roka. Ak klient v tomto čase požiada o akýkoľvek typ medziúveru pre fyzické osoby, decembrovú splátku úrokov nebude platiť počas celej doby splácania. Ušetrí tak stovky eur. Podmienkou je, aby úver splácal pravidelne, nemal žiadne upomienky ani odklad splátok. 

♦ Unikátne poistenie domácnosti na dva roky zadarmo 
Ak klient dostane medziúver v rámci úverovej revolúcie v PSS, a. s., jeho domácnosť spĺňa požadované parametre, poistíme ju na dva roky zadarmo na poistnú sumu až  16 tisíc eur a PSS, a. s., uhradí dva ročné predpisy poistného za klienta. 

♦ Mimoriadny medziúver bez záložného práva 
Ide o revolučnú novinku z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Nový klient bez úverovej histórie v PSS, a. s., môže požiadať až o 15 tisíc eur a nepotrebuje zakladať žiadnu nehnuteľnosť. Tento typ medziúveru pripomína spotrebiteľské úvery v komerčných bankách, jeho bezkonkurenčnosť je však v dobe splácania, ktorá môže byť 10 až 30 rokov a aj v úrokových sadzbách, ktoré poskytujeme už od 8,69 % ročne. 

 Odklad splátok z dôvodu narodenia dieťaťa 
PSS, a. s., umožní klientom požiadať o odklad splátok úveru na 6 mesiacov, keď sa im narodí dieťa. Žiadosť musia podať do troch mesiacov od jeho narodenia. Bonita rodičov sa v tomto prípade nepreveruje, čiže prípadná dočasná finančná tieseň rodičov nemusí byť preukázaná. K žiadosti o odklad splátok musia rodičia priložiť rodný list bábätka. 

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok