Nevynechajte seminár Nábytok a jeho trendy

25. 02. 2011 Zdieľať

Medzinárodný dvadsiaty prvý ročník veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre je v znamení hesla: „Zdravé bývanie vo všetkých sférach nášho života“. Aj keď bolo uplynulé obdobie na Slovensku poznačené globálnou finančnou a hospodárskou krízou, ktorá ešte čiastočne pretrváva, majú občania záujem o zveľaďovanie svojich domov.

Seminár má za účel oboznámiť manažérov firiem, dizajnérov a verejnosť o súčasnej situácii v nábytkárskej výrobe doma i vo svete a o trendoch pre ďalšie obdobie.

Miesto a termín konania
9. 3. 2011
Protokol, sála č. 2 (medzi pavilónmi B a C)
Areál výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo, š.p. Nitra

Časový harmonogram
09:15  – 09:30 Prezentácia

09:30  – 09:50    Úvod:
Súčasná situácia v priemyselnej výrobe nábytku na Slovensku a prognózy jeho rozvoja
Ing. Lívia Beňová, MH SR

09:55  – 10:25    Nové trendy vo výrobe nábytku v SR
Prof. Ing. Ivan Petelen, Fakulta architektúry STU Bratislava
   
10:30 – 10:55    Český nábytok 3. tisícročia
PhDr. Dagmar Koudelková,  Brno, ČR

11:00 – 11:15    Ergonomický nábytok vo svete na IMM 2011
Ing. Helena Prokopová, Predsedníčka sektorovej rady nábytkárov ČR, Brno

11:20  – 12:00 Novinky z veľtrhov nábytku 2010-2011
Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., Ústav nábytku, designu a bydlení, Mendelova univerzita Brno, ČR

Prihlásenie k účasti
Záväzná prihláška zaslaná na adresu:
GREGOR a spol., s.r.o.
Galvaniho 2/a
821 04  Bratislava 2

tel./fax: 02 – 434 14 993
e-mail: gregor_s@internet.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Niščáková

Uzávierka prihlášok – 08.03.2011

Kategória: Aktuality
Tagy: trendy
Zdieľať článok