Študenti môžu opäť prihlasovať návrhy aktívnych domov do súťaže Active House Award

Študenti môžu opäť prihlasovať návrhy aktívnych domov do súťaže Active House Award

15. 03. 2013 Zdieľať

Spoločnosť VELUX už druhýkrát dáva možnosť študentom vysokých škôl zúčastniť sa na súťaži Active House Award zameranej na návrhy projektov udržateľných stavieb v aktívnom štandarde. Pre víťaza je pripravená finančná odmena aj zahraničná exkurzia. Registrácia prebieha do 1. 5. 2013.

Súťaž Active House Award je určená študentom vysokých škôl v Českej republike a na Slovensku a vyhlasuje sa vo dvoch kategóriách – novostavby a rekonštrukcie. Predmetom súťaže je spracovanie objektu v aktívnom štandarde s dôrazom na kvalitu vnútorného prostredia a presvetlenia. „Naším cieľom je šíriť povedomie o aktívnych domoch medzi širokou verejnosťou i odborníkmi. Preto sme sa rozhodli zorganizovať súťaž Active House Award pre študentov v Českej a Slovenskej republike, z ktorých radov vzídu budúci architekti a projektanti,“ hovorí David Brož, generálny riaditeľ spoločnosti VELUX.


Víťazi kategórie Rekonštrukcia

Víťazi kategórie Rekonštrukcia
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Do súťaže sa môžu prihlásiť projekty aktívnych domov na bývanie, ubytovanie či administratívu, do ktorých denné svetlo a čerstvý vzduch prichádzajú aj prostredníctvom strechy. Projekty sú určené tak jednotlivcom, ako aj kolektívu. V priebehu trvania súťaže prebehnú dva odborné semináre zamerané na návrh aktívneho domu. Študenti tak budú môcť konzultovať svoje práce s odborníkmi.

V prvom ročníku súťaže Active House Award porota ocenila celkovo sedem súťažných prác.

V prvom ročníku súťaže Active House Award porota ocenila celkovo sedem súťažných prác.
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Víťazi si odnesú 1 800 eur a exkurziu do Kodane

Odborná porota vyberie víťazný projekt v kategórii novostavby a v kategórii rekonštrukcie. Hodnotiť bude celkové architektonické a konštrukčné riešenie objektu, dosiahnutie aktívneho štandardu stavby a v neposlednom rade kvalitu denného osvetlenia v budove. Autori víťazných projektov v oboch kategóriách získajú odmenu 1 800 eur a dvojdennú exkurziu do Kodane. Porota následne rozdelí celkovo 2 400 eur medzi ďalších ocenených. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne 29. mája v Galérii Jaroslava Fragnera v Prahe a bude spojené s vernisážou všetkých súťažných návrhov.

Výstava prác prvého ročníka súťaže Active House Award sa konala v Galérii Jaroslava Fragnera.

Výstava prác prvého ročníka súťaže Active House Award sa konala v Galérii Jaroslava Fragnera.
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Porota
Prihlásené projekty bude posudzovať niekoľkočlenná medzinárodná odborná porota v zložení:
Mag. Arch. Juri Troy (Juri Troy Architects, Rakúsko)
Ing. Ondřej Hofmeister (Projektil architekti s. r. o., Česká republika)
Ing. arch. Martin Jančok (P-L-U-R-A-L, Slovensko)
MA Lone Feifer (VELUX AS, Dánsko)
Ing. arch. Klára Bukolská (zástupca vyhlasovateľa, VELUX Česká republika)
Gunther Zsolt (3h architecture, Maďarsko) – expert poroty a zástupca Active House Alliance
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. (Prodekan FAST VUT v Brne) – náhradník a expert poroty na TZB a obnoviteľné zdroje energie
Ing. Martin Vonka, PhD. (Stavebná fakulta ČVUT v Prahe,) – kontrola správnosti údajov v Radare aktívneho domu
 
Viac informácií k súťaži nájdete na www.velux.sk a na facebookovom profile Active House Award.
Kategória: Aktuality
Zdieľať článok