Výsledky súťaže Drevostavba roka 2016

Výsledky súťaže Drevostavba roka 2016

04. 04. 2017 Zdieľať

V roku 2012 Sekcia drevostavieb ZSD SR úspešne zaviedla vlastnú „Značku kvality“, ktorá ide nad rámec povinných certifikácií výrobkov a konštrukcií, a o pridelenie ktorej sa môžu uchádzať členovia ZSD SR. Tradične organizuje aj súťaž o „DREVOSTAVBU ROKA“, kde členské spoločnosti SD ZSD SR nominujú svoje hotové realizácie za uplynulý rok. V tomto roku bolo za rok 2016 nominovaných 11 stavieb.

S nominovanými stavbami sa mohla verejnosť zoznámiť nielen v odborných časopisoch, ale aj na webovej stránke www.drevostavby-zsdsr.sk. Súťaž bola – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická. Odborná porota zverejnila svoje výsledky 22.3.2017.

Okrem posudzovania stavieb odbornou porotou, mohli o svojom favoritovi rozhodnúť aj návštevníci výstavy Nábytok a bývanie a Moderné drevodomy v Nitre (7.3. – 12.3.2016) a aj návštevníci výstavy CONECO Racioenergia v Bratislave (22.3. – 25.3.2016) pomocou hlasovacích lístkov. Celkovo v tomto hlasovaní odovzdali 6468 hlasovacích lístkov.

Hlasovanie bolo otvorené aj na internete na stránkach www.zsdsr.skwww.mojdom.sk a skončilo sa po výstave CONECO Racioenergia v Bratislave (22.3. – 25.3.2016). Takto hlasovalo celkovo 1373 návštevníkov.  

Hlasovacie lístky:

1.miesto:         Rodinný dom

                       Haas Fertigbau Chanovice s. r. o.

2.miesto:         Rodinný dom

                       ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica

3.miesto:         Rodinný dom Varga

                       Vida domy s. r. o., Bratislava

Výhercovia hlasovania  – hlasovacími lístkami:

 •  

Jana OBERTOVÁ, Veľké Uherce

LED televízor SAMSUNG

 •  

Magdaléna RONECOVÁ, Hlohovec

Kávovar KRUPS KP 1000

 •  

Silvester MATÚŠ, Opoj

Stolový mixér ELECTROLUX

 •  

Marek BOĎA, Bratislava

Ročné predplatné časopisu Môj dom

 •  

Jozef STAŠIK, Široké

Publikácia Moderné drevostavby

Internetové hlasovanie:

1.miesto:         Rodinný dom Gbeľany

                        DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica

2.miesto:         Rodinný dom

                       ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica

3.miesto:         Rodinný dom

                       Haas Fertigbau Chanovice s. r. o.

Výhercovia internetového hlasovania (Môj dom – www.drevostavby-zsdsr.sk):

 •  

Marta ORŠULÁKOVÁ, Prešov

LED televízor SAMSUNG 

 •  

Ján DROBNÝ, Veselé

Kávovar KRUPS KP 1000

 •  

Ing. Marian EISELE, Bratislava

Stolový mixér ELECTROLUX

 •  

Oľga CHVASTEKOVÁ, Prievidza

Ročné predplatné časopisu Môj dom

 •  

Tatiana KRAJČÍKOVÁ, Stráňavy

Publikácia Moderné drevostavby

Výhercom srdečne blahoželáme!

Výsledky súťaže v hodnotení odbornej poroty

Prvé miesto: Rodinný dom Gbeľany zhotoviteľa DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica, Autorov projektu: Ing.arch. Ján Droždiak, Ing. Zuzana Záhorská (16 bodov)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Druhé miesto: Drevostavba Martin, zhotoviteľa Kontrakting krov hrou, Kontrakting stavebné montáže Žilina, autorov projektu: ateliér van jarina s.r.o., Ing. arch. Ivan Jarina (14 bodov)

Tretie miesto: Rodinný dom v Bratislave zhotoviteľa ForDom s. r. o., Zvolen, autorov projektu: NED Studio,Ing. arch. Zoltán Belokostolský (10 bodov)

Štvrté miesto: Rodinný dom mladého sedliaka – Cerová, zhotoviteľ: WHC, s. r. o.   Bratislava, autorov projektu: Ing. Marián Prejsa, Ing. arch. Dagmar Števčeková (9 bodov)

Piate miesto: Rodinný dom, zhotoviteľ: ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica, autor projektu: Ing. arch. Simona Brezovanová (6 bodov)

Z ostatných nominácií boli bodované: Zrubový dom Guba, Rodinný dom Haas Fertigbau a Chata Vinohrady

ZOZNAM NOMINOVANÝCH DREVOSTAVIEB

Slovné zhodnotenie:

Rodinný dom Gbeľany

Veľkorysá vydarená koncepcia tohto diela rodinného domu na väčšej úžitkovej ploche s exteriérovým bazénom  pretvorená v priestorovej skladbe rozložených kubusov v teréne je harmonickým celkom zakomponovaným v okolitej scenérii širších vzťahov. Materiálové odlíšenie dvoch základných hmôt domu, priznanie a podtrhnutie vo farebnosti aj v rozlíšení sklonov striech – plochá a pultová, dodáva výtvarnému riešeniu farebný kontrast s prvkami dynamiky.

Zmysluplná dispozícia s prepojením medzi priestormi i so záhradou a bazénom. Autori citlivo narábajú s fenoménmi intimity a otvorenosti priestorov, orientáciou jednotlivých miestností k oslneniu a osvetleniu, vhodne využívajúc tieniacu techniku v podobe exteriérových žalúzii. Tieniaca technika spolu s technickou prostredia s významným vplyvom na pohodu vnútorného prostredia a energetickú hospodárnosť.


RD Gbeľany

RD Gbeľany
DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o.

Drevostavba Martin

Architektonicky hmotovo-kompozične a dispozično-prevádzkové čisté riešenie s pevnou kostrou nielen filozofickou, ale aj technickou. Hmotovo-kompozične osadený kubus kompaktne obložený obkladom z červeného smreka na antracitovočiernom podklade technického podlažia s miernym posunom využíva farebný svetlostný a zároveň materiálovo-teplotný kontrast v dobrom kvantitatívnom vzájomnom pomere. Výrazovo, materiálovo, farebne, technicky, v detailoch prepracované dielo. Jednoduchý minimalistický koncept s miernou dynamikou – šikminou vnútorného schodiska odráža v tektonike fasády pohyb v interiéri. Mierne priznanie – nadvihnutie podhľadu v mieste prekrytia terasy „vťahuje“ svetlo do interiéru otvoreného spoločenského priestoru na prízemí s výhľadom na okolitú scenériu Malej Fatry.

Minimalistický koncept však zanechal pečať na vnútornom priestore, ktorý bude zrejme ťažšie stráviteľný pre náročnejšieho užívateľa – konkrétne ide o stiesnené priestory v podkroví, tamojšie bočné okná v úrovni pása či príliš strmé schodisko. Letné obdobie tiež možno časom donúti užívateľa, aby v južne orientovaných miestnostiach poschodia dodatočne nainštaloval vonkajšie žalúzie, alebo energeticky nehospodárne aktívne chladenie. Architektonická výnimočnosť tohto diela však vyčnieva nad ostatné nominácie.


Drevostavba Martin

Drevostavba Martin
Kontrakting krov hrou, s. r. o.

Rodinný dom v Bratislave

Elegantné, tradičné riešenie podporené prvkami modernej súčasnej architektúry rodinného domu. Dynamizácia priestoru asymetriou  terasy na prízemí a pergoly pre vonkajšie parkovanie motorového vozidla je vyústená veľkoryso navrhnutým schodiskom do záhrady, t. č. nerealizovaným. Taktiež dynamika, zdôraznenie hlavného obytného priestoru sa pretvára aj do koncepcie pohľadov zo strany rozšírenej časti krytej terasy – loggie, ktorá je akcentovaná v riešení podhľadu.

Kvalitný dispozično-prevádzkový koncept diela je premietnutý adekvátne do hmotovo-priestorovej skladby návrhu. Osadenie v prírodnej scenérii, odsadenie domu od terénu a zároveň jeho prepojenie so záhradou prostredníctvom výhľadov zo strany interiérov radí tento rodinný dom medzi exkluzívne rodinné domy realizované na Slovensku. Kvalitná technická stránka projektu s rešpektovaním zásad tepelnej ochrany, optimalizácia mernej potreby tepla na vykurovanie i tepelnej záťaže viditeľná v celkovom architektonickom koncepte.


Rodinný dom v Bratislave

Rodinný dom v Bratislave
ForDom s. r. o.

Rodinný dom mladého sedliaka – Cerová

Konštrukčné riešenie s rešpektovaním súladu architektúry a nosného systému. Toto dielo slúži na zdokumentovanie príslovia o kráse a jednoduchosti. Zreteľne tu cítiť  precíznosť, rutinu a vypracovanie – technické zvládnutie problematiky nízkoenergetického domu.  Avšak technokratické poňatie sa premietlo do kompozičného riešenia – fasáda členená napoly – ktorý evokuje systém  okálu, ktorý sme na Slovensku montovali na vymurovanom prízemí v pomere 1:1. Pre tých, čo nepoznajú okály, nevadí – radi by v takomto dome bývali. Pri hlbšom odhalení konceptu techniky prostredia v súlade s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou (čo nebolo bližšie špecifikované v prihláške) by projekt určite zabodoval ešte viac.


Rodinný dom mladého sedliaka – Cerová

WHC s.r.o., Bratislava

Rodinný dom, zhotoviteľ: ATRIUM

V tomto diele by sa dali názorne proklamovať prednosti drevostavby. Pozitívne môžeme ohodnotiť výtvarné zakomponovanie tieniacej techniky panelov drevených horizontálnych lamiel, ktorá je výrazným prínosom rodinného domu typu bungalov bez podpivničenia, ďalej stanovú strechu s presahmi 1 m spolu s terasami orientovanými na severovýchod a juhozápad, čo vytvára dlhosezónne využitie a plynule prepojenie exteriéru s interiérom, ako aj bezbariérové riešenie bungalovu s včlenením samostatného jednoizbového bývania pre seniora (škoda len, že orientované na sever). 


RD ATRIUM

RD ATRIUM
ATRIUM SK, s.r.o.

Súťaž organizuje Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, aby aj touto formou podporil  vyššiu finalizáciu dreva ako domácej strategickej obnoviteľnej suroviny 21. storočia v stavebníctve. Zároveň je to vhodná prezentácia práce a realizácií popredných výrobcov drevostavieb, členov ZSDSR. Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére

 • prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – predseda, profesor na Technickej univerzite vo Zvolene, vedúci Katedry Drevených stavieb na Drevárskej fakulte
 • Ing. arch. Eva Teplanová – architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry,
 • doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – docent na Stavebnej fakulte  STU v Bratislave, uznávaný odborník na drevené stavebné konštrukcie,
 • Ing. Jozef Bednar, PhD. – výskumno-vývojový pracovník inštitútu Holzforschung Austria.
Kategória: Súťaže
Tagy: drevostavba roka sutaz
Zdieľať článok