Navrhovanie pece podľa dĺžky ťahov

22. 02. 2011
Zdieľať

Navrhovanie pece či spotrebiča pozostáva z riešenia mnohých otázok, postupnosti krokov a zisťovania optimálneho stavu.

Je to najstaršia metóda, ktorá sa používa pre izbové pece stredného klimatického pásma. Vychádza z predpokladu, že potrebná dĺžka ťahov pece pre danú miestnosť sa rovná dĺžke pôdorysnej uhlopriečky tejto miestnosti. Určuje, že na jeden meter dĺžky ťahu môže pripadať jeden štvorcový meter plochy plášťa pece. Spaliny odovzdávajú do plášťa pece len primerané množstvo tepla. Neprichádza k ich podchladeniu a kondenzácii. Takto pomerne jednoducho bol ošetrený návrh potrebného výkonu a spôsob, ako zabrániť kondenzácii spalín. Táto metóda sa môže dodnes použiť ako veľmi orientačný a rýchly výpočet veľkosti telesa. Používali sme ju až do 90. rokov minulého storočia. Ukážkou vzhľadu pece dimenzovanej metódou dĺžky ťahov je pec rakúskych kachliarov.

  A   B
    C
  D   E

Pec rakúskych kachliarov

Takzvaná sieňová alebo sálová pec je vzorom pre rakúsku teóriu výpočtu kachľovej pece. Je nižšia, kockového tvaru, pristavená ku stene. Od steny je dôsledne tepelne izolovaná. Spaliny sa vytvoria v ohnisku a putujú padajúcim ťahom (b) k dolnej časti pece. Ťahmi (c, d, e) putujú pozdĺž vonkajšej steny do horného bloku. Poslednými ťahmi (e, f) prechodia do sopúcha (g) a odtiaľ do komína. V pomerne malom telese je vtesnaná dostatočná dĺžka ťahov. Hrúbka šamotovej výplne klesá z 8 cm na asi 3 cm rovnomerne smerom ku komínu. Pec má dobrú tepelnú zotrvačnosť i ekologické spaľovanie dané proporciami ohniska. Dimenzačná teória je však taká prepracovaná, že ak ju aj chceme dodržať, dosiahneme iba príbuzný tvar vyobrazenej pece.

Kategória: Technológie
Tagy: pec
Zdieľať článok

Diskusia