Jednoduchý rodinný dom so sedlovou strechou citlivo zapadá do okolitej zástavby

Hlavný obytný priestor je v duchu dnešných trendov otvorený a zaberá podstatnú časť prízemia domu. Na jedáleň plynulo nadväzuje kuchyňa – hranicu zón nenásilne určuje kuchynský ostrov.

Zdroj: FOTO Jaroslav Hejzlar pre VELUX

Súvisiace galérie