5 kritérií pre výber strešnej krytiny na váš dom

Patrí k najdôležitejším parametrom pri výbere krytiny. Šikmá strecha má definovaný sklon strešných rovín od 10° do 45°, pričom za optimálny sa považuje 45° sklon zaručujúci správny odtok vody a nezadržiavajúci sneh. Na strechy s malým sklonom sa používaj

Zdroj: MARTIN MATULA PRE VELUX

Súvisiace galérie