Otázniky okolo rekonštrukcie

Otázniky okolo rekonštrukcie

29. 03. 2006
Zdieľať

Usúdili ste, že váš dom už ďalej nevyhovuje vašim požiadavkám na bývanie? Chcete ho užívať iným spôsobom? Dobre, pustite sa do rekonštrukcie domu. Nebojte sa, nejde o život, všetko je len otázka dobrej organizácie, znalosti problematiky a času, keď sa budete musieť zmieriť s dočasným provizórnym stavom. Dobrá organizácia – to je predovšetkým svedomitá príprava.

V prvom rade si ujasnite vaše predstavy, ako možno zrekonštruovať váš dom. V duchu si premietnite, aký život bude v takom dome pulzovať, koľko osôb v ňom bude bývať, aké budú ich nároky na súkromie, prácu, obsluhu a pod. Jednou z prvých podmienok bude konzultácia so stavebným statikom, ktorý vám povie, v akom stave je dom, ktoré deliace priečky môžete vybúrať a ktoré nosné steny, naopak, musia zostať nedotknuté.


Na základe týchto poznatkov upravíte svoje zámery a môžete pokračovať v príprave rekonštrukcie. Môžu to byť menšie úpravy, napríklad zrušenie zbytočných priečok, celková oprava omietok, výmena obkladov, inštalácií a pod. Pri týchto úpravách sa nijakým spôsobom nezasahuje do nosných konštrukcií domu ani do jeho vonkajšieho vzhľadu. Na druhej strane môže ísť o celkovú masívnu rekonštrukciu domu. Nosné konštrukcie zostanú nedotknuté. Inštalácie, povrchové úpravy, výplne otvorov, strešná konštrukcia a nakoniec aj zateplenie fasády sa vymenia.

Rozsiahla rekonštrukcia

Najprv sa budeme zaoberať zložitejším prípadom – rozsiahlou masívnou rekonštrukciou bez nadstavby alebo prístavby. Keď už ste sa rozhodli a svoj zámer si zhruba načrtli, je čas poradiť sa s autorizovaným architektom, predložiť mu náčrty a dohodnúť sa na rozsahu prác, ktoré má urobiť. Zvyčajný a najmenej komplikovaný postup je, že majiteľ domu sa dohodne s architektom na komplexnej inžiniersko-projektovej činnosti, ktorá zahŕňa tieto výkony:

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

1. V štádiu prípravy:

 • objasnenie základných cieľov s majiteľom domu,
 • zabezpečenie prieskumov potrebných na vypracovanie dokumentácie,
 • vypracovanie pracovnej štúdie a jej prerokovanie s majiteľom.

2. V štádiu projektovania:

 • vypracovanie projektu na vydanie stavebného povolenia,
 • prerokovanie projektu v priebehu a na záver prác s príslušnými orgánmi a organizáciami na vydanie stavebného povolenia a ďalších povolení potrebných na výstavbu,
 • vypracovanie žiadosti na začatie stavebného konania,
 • vypracovanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných na výstavbu.

3. V štádiu prípravy realizácie:

 • dopracovanie projektu na základe podmienok stavebného povolenia a vyjadrení účastníkov stavebného konania,
 • vypracovanie opisu prác s výkazom výmerov, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu,
 • dohľad autora nad dodržaním architektonickej a celkovej koncepcie v súlade s projektom.

4. V štádiu realizácie:

 • výkon technického dozoru,
 • výkon autorského dozoru projektanta,
 • zabezpečenie zmien potrebných povolení.

5. V štádiu dokončenia:

 • zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia,
 • zabezpečenie projektu skutočného vyhotovenia,
 • odovzdanie kompletnej dokumentácie majiteľovi.

Nechajte si poradiť od odborníka

Koľko zdatnosti prejavujete pri vybavovaní na úradoch? Koľko času mienite obetovať? Závisí od vás, či obstaranie všetkých výkonov necháte na architekta, alebo mu zadáte len určitú časť a ostatné si vybavíte sami. Obyčajne architekt s inžinierom vykonávajúcim stavebný dozor tvoria dobre spolupracujúci tím. Operatívne budú riešiť požiadavky rozličných organizácií a úradov. Hovorí sa, že čím viac výkonov pre vás urobí niekto iný, tým viac finančných prostriedkov budete potrebovať.


Ale je to skutočne tak? Nie vždy. Skúsený architekt vám dobrým a nenáročným riešením môže ušetriť veľa nákladov. Treba si uvedomiť, že každá zbytočná čiarka na výkrese stojí peniaze. A to dvojnásobne – raz, keď sa podľa spomínanej čiarky konštrukcia buduje, a druhý raz, keď sa nepotrebná konštrukcia rúca. Dnes vám takmer každý stavebník povie, že ak chcete ušetriť náklady na stavbu či rekonštrukciu, treba sa dohodnúť so zodpovedným stavebným inžinierom, ktorý bude vykonávať stavebný dozor. Ten môže zaručiť, že práce sa vykonali dobre, podľa projektu a platných noriem, že cena sa stanovila objektívne a že dodávateľ vám fakturoval len práce a dodávky skutočne vykonané.

Kategória: Nezaradené
Tagy: dom stavba
Zdieľať článok

Diskusia