Cemix – komplexná ponuka omietkových a maltových zmesí

Cemix – komplexná ponuka omietkových a maltových zmesí

11. 04. 2011 Zdieľať

Cemix predstavuje jedného z najväčších výrobcov a dodávateľov omietkových a maltových zmesí v Slovenskej a Českej republike. Naše produkty vyrábame v novopostavenom výrobnom závode vo Veľkých Levároch a vo výrobnom závode Trebišov, na doplnenie kapacít nám slúžia tiež 4 výrobné závody v Českej republike.

— Advertorial spoločnosti Cemix, s. r. o. —

Náš široký sortiment produktov Vám ponúka ideálne riešenie v každej oblasti použitia omietkových a maltových zmesí. Okrem dodávky balených tovarov zabezpečíme vaše stavby aj dodávkami voľne ložených zmesí v mobilných zásobníkoch vrátane kompletného strojového zabezpečenia a servisu.

Cemix ponúka systémové riešenia pre každú oblasť použitia.

Cemix wall system

Murovacie malty Cemix sú vhodné na tradičné aj moderné murovacie materiály. Omietky sú tradičným a najčastejšie používaným spôsobom úpravy vonkajších aj vnútorných povrchov stavieb. V sortimente Cemix nájdete klasické jadrové a vrchné omietky, sadrové, sanačné, tepelnoizolačné omietky ako aj široký sortiment ušľachtilých fasádnych omietok a farieb.

Cemix floor system

Podlahové systémy Cemix ponúkajú niekoľko variantov riešenia roznášacích a ukončovacích vrstiev horizontálnych nosných konštrukcií pomocou cementových poterov, samonivelizačných poterov na báze síranu vápenatého a širokej škály samonivelizačných stierok.

Cemix ceramic system

Pod pojem Cemix ceramic system možno zahrnúť všetky systémové riešenia detailov zvislých aj vodorovných stavebných konštrukcií, ktorých povrchovú úpravu tvorí keramický obklad. Patria sem pracovné postupy na prípravu podkladu a obkladanie kúpeľní, kuchýň a bytových jadier, systémy na balkóny a lodžie vrátane ich sanácií a pod.

Cemix supertherm system

Tepelnoizolačné omietky a malty svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami výrazne znižujú prechod tepla stenami, a tak znižujú energetickú náročnosť na vykurovanie objektov. Materiály Cemix Supertherm sú vhodné na všetky druhy murovacích materiálov a je možné ich využiť všade tam, kde je požiadavka na väčšiu odolnosť proti objemovým zmenám vplyvom teploty.

Cemix san system

Cemix ponúka dva osvedčené typy sanačných systémov. Sanačné omietkové systémy WTA sa využívajú ako súčasť komplexného spôsobu sanácie vlhkého muriva a omietok poškodených účinkami vlhkosti, solí a znečisťovania atmosféry. Odvlhčovací sanačný omietkový systém SUPERSAN je vhodný pre všetky stupne vlhkého a zasoleného muriva, je preverený už 30-ročnou praxou.

Cemix therm system

Úspora energie je stále opakovaná a aktuálna téma, ktorá sa týka každého užívateľa bytu či rodinného domu. Riešenie, ktoré ponúka Cemix, spĺňa všetky požiadavky na moderný systém zateplenia obvodového plášťa budov. Ponúkame kontaktné zatepľovacie systémy THERM P PLUS s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu alebo THERM M a THERM M PLUS s minerálnou vlnou.

Medzi naše hlavné ciele patrí upevňovanie pozície na trhu, neustále zvyšovanie kvality produktov, ich inovácia podľa požiadaviek trhu. Všetky výrobky uvádzané na trh pod značkou Cemix spĺňajú prísne harmonizované európske normy, príp. príslušné národné normy.

Kontakt:
Cemix, s. r. o., Banská Štiavnica
cemix @cemix.sk
www.cemix.sk

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Zdieľať článok