Chcete bývať bezpečnejšie?

15. 08. 2012
Zdieľať

Na rozdiel od požiadaviek na hygienu prostredia či požiarnu bezpečnosť nie je u nás bezpečnosť prostredia z hľadiska kriminality povinnou súčasťou projektu. V zahraničí pritom odborníci na bezpečné prostredie už niekoľko rokov konzultujú návrhy stavieb od okolia až po detaily. Tieto stavby potom dostávajú istú známku kvality, podobne ako u nás energetické certifikáty.

Na Slovensku poskytujú obdobnú záruku zatiaľ iba certifikované bezpečnostné vstupné dvere. Postupne sa k nám však dostáva čoraz viac odporúčaní a usmernení v podobe technických noriem pre najrôznejšie druhy stavieb, od celých území až po ich detaily. Európska charta miest totiž zakotvuje základné právo občanov na bezpečné mesto – sídlo, bez zločinnosti, priestupkov a agresie. Dokonca konštatuje, že mieru týchto negatívnych javov na danom území výrazne ovplyvňuje kvalita urbanizmu, územného plánovania a mestského dizajnu. Dokázalo to už niekoľko rozsiahlych výskumov, ktorých výsledky sa úspešne uplatnili aj v európskej praxi.


Bezpečnostné dvere môžu zvonka vyzerať rôzne. Dôležitá je však ich bezpečnostná trieda (odporúča sa minimálne trieda 3). Pozor pritom na lacné napodobeniny a lákavé zľavy – ide predsa o váš majetok. Bezpečnostné dvere sú pomerne komplikovaný výrobok, tie skutočne bezpečné však spoľahlivo spoznáte podľa certifikátu odolnosti proti vlámaniu podľa EN 1627. Bezpečnostná trieda musí byť uvedená ako na certifikáte, tak aj na výrobnom štítku dverí. Bezpečnostné protipožiarne dvere Sherlock na obrázku majú odolnosť proti vlámaniu v 3. a 4. triede. Zabezpečuje ju napríklad zváraná oceľová dvojplášťová konštrukcia spevnená výstuhami, bezpečnostný zámok so špeciálnym štítom proti odvŕtaniu, až 21 bodový systém uzamykania, bezpečnostná zárubňa a ďalšie bezpečnostné prvky.

Bezpečnostné dvere môžu zvonka vyzerať rôzne. Dôležitá je však ich bezpečnostná trieda (odporúča sa minimálne trieda 3). Pozor pritom na lacné napodobeniny a lákavé zľavy – ide predsa o váš majetok. Bezpečnostné dvere sú pomerne komplikovaný výrobok, tie skutočne bezpečné však spoľahlivo spoznáte podľa certifikátu odolnosti proti vlámaniu podľa EN 1627. Bezpečnostná trieda musí byť uvedená ako na certifikáte, tak aj na výrobnom štítku dverí. Bezpečnostné protipožiarne dvere Sherlock na obrázku majú odolnosť proti vlámaniu v 3. a 4. triede. Zabezpečuje ju napríklad zváraná oceľová dvojplášťová konštrukcia spevnená výstuhami, bezpečnostný zámok so špeciálnym štítom proti odvŕtaniu, až 21 bodový systém uzamykania, bezpečnostná zárubňa a ďalšie bezpečnostné prvky.
Sherlock

Na bezpečnosť myslite už pri výbere nehnuteľnosti

Bezpečnosť vášho majetku ovplyvní v prvom rade okolie. Bezpečnejšie bývajú lokality, ktoré nie sú osamotené, s čo najväčším počtom „očí na ulici“. Viac ľudí bude pritom na atraktívnejšej ulici, s ponukou služieb počas celého dňa a roka. Dôležité sú tiež prvky spomaľujúce dopravu a do úvahy treba brať aj budúcich susedov. Ak si v okolí všimnete výraznejšie prejavy vandalizmu, alebo je neudržiavané, kúpe nehnuteľnosti sa radšej vyhnite. Výstražným znamením by mali byť pre vás aj rôzne bariérové opatrenia (najmä tendencie vybudovať si vlastnú „pevnosť“, napríklad vysoké nepriehľadné ploty alebo iné prejavy snahy izolovať sa od okolia). V bezpečnom prostredí je dôležitá prehľadnosť a dobrá orientácia – všímajte si možné miesta úkrytu útočníkov (osamotené zákutia, husté krovie), ale i prípadné fyzické bariéry, ktoré by mohli komplikovať útek (namáhavejší terén, stiesnené a neprehľadné priestory). Rizikový môže byť tiež dlhodobý či pravidelne sa opakujúci hluk. Bezpečnosť môže zvýšiť aj pravidelná policajná hliadka, dôležitá je aj dostatočne veľká, najlepšie trvale voľná plocha na príjazd zásahových zložiek.
Na dome si treba všímať možnosti ľahkého preniknutia do objektu – po teréne, fasáde či streche. K väčšej bezpečnosti môže výrazne prispieť orientácia vstupov do ulice a kontrola prístupu. Najlepšie je, ak aj autá parkujú tak, aby boli v dohľade. Oplotenie pozemku rodinného domu nie je nevyhnutné, je však vhodné ho aspoň naznačiť.
Spomenuté príklady pritom nemožno zoradiť podľa všeobecne platných priorít – každý prípad treba zvážiť individuálne.
 

Tmavé kúty môžu poskytnúť príležitosť pre zlodejov alebo útočníkov. Ak vám záleží na bezpečnosti, dajte si záležať na vonkajšom osvetlení domu a jeho okolia – táto investícia sa určite vyplatí a môže dokonca prospieť aj vzhľadu domu.

Tmavé kúty môžu poskytnúť príležitosť pre zlodejov alebo útočníkov. Ak vám záleží na bezpečnosti, dajte si záležať na vonkajšom osvetlení domu a jeho okolia – táto investícia sa určite vyplatí a môže dokonca prospieť aj vzhľadu domu.
thinkstock.com

Ako zvýšiť bezpečnosť pri rekonštrukcii či zariaďovaní 

Ak vám záleží na bezpečnosti majetku, určite myslite na vhodné vonkajšie osvetlenie – malo by zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkých vstupov aj okolia domu vrátane záhrady, nezabudnite ani na pivnicu. Moderným riešením pre náročnejších je aj kompletné elektronické zabezpečenie objektu.
Do väčšiny bytov existuje pre zlodejov a násilníkov jediná cesta – vstupné dvere. Skutočne bezpečnými dverami sú pritom iba certifikované bezpečnostné dvere, uchytené do špeciálnej bezpečnostnej zárubne vyplnenej betónom. Do tohto ochranného prvku sa určite oplatí investovať. Na dodnes bežné vstupné dvere bytov, vyplnené papierom, hoci aj s novou vložkou, a „bezpečnostné“ retiazky sa totiž pri fyzickom útoku nemožno vôbec spoľahnúť. Účinnou alternatívou retiazok sú bezpečnostné páky, ktoré odolajú vykopnutiu (ale pozor, fungujú iba v kombinácii s bezpečnostnými dverami). Samozrejmosťou by mal byť tiež kľúč s ochranou proti kopírovaniu.
V bytových domoch sú najviac ohrozené okná na najnižších, sčasti aj na najvyšších poschodiach, v rodinných domoch sú to najmä zasklené dvere na terasu. Ochranu okien môžu zvýšiť okenice, prípadne uzamykací mechanizmus krídla (niektoré typy sa dajú namontovať aj dodatočne) a bezpečnostné sklo alebo bezpečnostná fólia, ktorá zlepší bezpečnosť zasklenia – sklo sa nerozsype a zlodej sa tak cez rozbité okno dovnútra nedostane. Na vstavaný trezor na cennosti je lepšie myslieť už pri stavbe domu, pri rekonštrukcii sa dá doplniť len v niektorých prípadoch. 

Bezpečnostné okno pozostáva z bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Podobne ako pri dverách aj tu sa treba orientovať podľa bezpečnostných tried.

Bezpečnostné okno pozostáva z bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Podobne ako pri dverách aj tu sa treba orientovať podľa bezpečnostných tried.
GU Slovensko

Aj na správnom používaní záleží

Na maličkostiach a dôslednosti záleží, najmä ak ide o ochranu majetku. Ani trezorové dvere a okná vás totiž neochránia, ak zostanú otvorené. Kópie kľúčov by ste nemali dávať hocikomu, ani ich nechávať voľne dostupné. Nebezpečné môže byť aj zveriť ich deťom príliš skoro a bez dostatočného poučenia. Často sa obklopujeme najrôznejšími elektronickými vymoženosťami, ktoré vlastne ani nevieme poriadne obsluhovať. Namontujeme si bezpečnostné dvere a bez zábran ich otvoríme cudziemu, neraz i pochybne pôsobiacemu človeku, prekvapene zistíme, že sme zanedbali údržbu a niečo zásadné prestalo fungovať, prípadne si uvedomíme, že známy, ktorý nám poradil, nebol práve odborník, hoci to určite myslel dobre.
Oplatí sa udržiavať v okolí domu i bytu čistotu a poriadok a čo najrýchlejšie odstraňovať prejavy porúch a vandalizmu – sú ako zubný kaz prostredia, avšak s podstatne rozsiahlejšími následkami. Na svoju dlhšiu neprítomnosť zbytočne neupozorňujte. Najlepšie je zabezpečiť, aby váš dom či byt pôsobili tak, akoby bol stále niekto doma. S tým súvisí aj pravidelné vyprázdňovanie poštovej schránky. (Je lepšie neoznačiť byt ani schránku titulom ani výlučne ženským priezviskom.) Užitočné bývajú tiež dobré susedské vzťahy či prítomnosť psa. Pre prípad „najhoršieho“ však majte pripravené núdzové kontakty a nezabudnite na vhodné poistenie nehnuteľnosti a majetku.
 
Autorka článku pôsobí na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Venuje sa problematike prevencie a znižovania kriminality architektonickými prostriedkami.

 

Kategória: Dvere, brány Stavba a rekonštrukcia
Tagy: bývanie stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia