Čím zakryť šikmú strechu? (1.časť)

Čím zakryť šikmú strechu? (1.časť)

14. 03. 2006
Zdieľať

Piata fasáda. Dnes už ustálené a naozaj vhodné označenie pre strechu. Neoddeliteľne súvisí s celkovou architektúrou stavby a do veľkej miery je jej signifikantným prvkom. Tvar strechy často poslúži aj pri orientácii, keď niekomu opisujete cestu slovami: „pri tom dome s tou červenou sedlovou strechou…“ Aj taká maličkosť zapadá do skladačky dôležitých prvkov a funkcií, ktoré plní piata fasáda budovy. Jej vonkajší vzhľad určujú dve základné veci – tvar a krytina. Sú okamžite rozpoznateľné a vo vzťahu k architektúre aj najdôležitejšie.

Nie je strecha ako strecha


Čím zakryť šikmú strechu? (1.časť)

47304

V regióne, kde žijeme, sú šikmé strechy hlboko zakoreneným architektonickým riešením. Vývoj striech u nás výrazne ovplyvnilo náročné klimatické podnebie. Ochrana proti dažďu, vetru či tepelnoizolačná funkcia boli prvoradé. Obsah, alebo ak chcete funkcia strechy, bol oveľa dôležitejší než forma. Šikmá strecha sa tak stala tradičnou, ale postupom času, ako sa zdokonaľovali strešné konštrukcie, začali sa presadzovať aj ploché strechy. Stali sa symbolom modernej architektúry a svoje opodstatnenie si zachovávajú dodnes ako nejaké opozitum k tradičnej šikmej streche. Okrem funkcie strechy je dôležitá aj jej estetická stránka. A tu sa môžeme vrátiť k našim šikmým strechám. Práve na ich tvare môžeme napríklad pri historických dreveniciach veľmi ľahko rozpoznať snahu staviteľov zosúladiť architektúru obydlí s okolitým prostredím. Sklon a tvar napodobňovali okolité kopce, preto viaceré slovenské dedinky aj vďaka svojim strechám tak pekne ladia s okolitou prírodou. Už pri výstavbe alebo rekonštrukcii by sme mali myslieť na to, že budujeme stavbu a strechu, ktorá by mala rešpektovať jednak okolitú zástavbu a aj prostredie, v ktorom sa nachádza. Architektúra je totiž vec exteriérová a verejná a piata fasáda je jej súčasťou.


Čím zakryť šikmú strechu? (1.časť)

47303

Človek má kabát, strecha krytinu

Rozdiel je len v tom, že strecha svoj kabát nemení tak často ako človek. A to s ohľadom aj na charakter, aj na materiál. Šikmá strecha má dostatočný počet prvkov, ktoré ju charakterizujú – tvar, sklon, farebnosť, riešenie odvodnenia, okná, svetlíky, doplnky a krytina. Výber krytiny je veľmi dôležitý, pretože od materiálu závisí životnosť strechy, vyžaduje si adekvátnu nosnú strešnú konštrukciu a plní aj spomínanú estetickú funkciu. Fenoménmi, ktoré dokonale preveria jej spoľahlivosť, sú voda (vo všetkých skupenstvách), slnečné žiarenie, vzduch, vietor a často aj oheň. Preto pri výbere najvhodnejšej skladby strešného plášťa treba pamätať aj na tieto skutočnosti. Nie vždy je však len príroda jediným rozhodujúcim faktorom. Do hry vstupujú aj architekt alebo projektant, ktorí by mali určiť najvhodnejší alebo niekoľko vhodných variantov krytiny. A v neposlednom rade našinec prihliada aj na ekonomickú stránku, ktorá nezriedka býva hlavným argumentom pri výbere krytiny. Súčasný trh, na rozdiel od minulosti, ponúka širokú paletu strešných krytín. Dnes je oveľa jednoduchšie vybrať si najvhodnejšie riešenie vzhľadom na spomenuté faktory. Konkurenčné prostredie dokonca priaznivo vplýva aj na cenovú politiku jednotlivých producentov, na kvalitatívnu stránku materiálov a konštrukčných riešení. Strecha, najmä šikmá, je zložitý konštrukčný systém a aj aplikácia strešnej krytiny si vyžaduje skúsenosti a znalosti. Odborníci jednoznačne odporúčajú spolu so svojimi systémami aj certifikované realizačné spoločnosti, ktoré zaručujú kvalitné položenie krytiny, čím sa eliminujú nedostatky svojpomocnej realizácie strešného plášťa. Treba len dostatočne zvážiť všetky plusy a mínusy, pretože kým váš kabát môžete ľahko vymeniť za iný, strechu staviate zvyčajne na celý život.

Betón, hlina, asfalt alebo plech?

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Čím zakryť šikmú strechu? (1.časť)

47307

Šikmá strecha na rozdiel od svojej „kolegyne“ s prívlastkom plochá umožňuje širšie využitie materiálov, z ktorých je krytina zhotovená. Architekt s užívateľom sa tak môžu rozhodovať medzi viacerými možnosťami. Doterajšie staviteľstvo prinieslo skutočne rôznorodé materiály na naše strechy. Môžeme sa stretnúť s asfaltovými pásmi, betónovou a pálenou škridlou, vláknocementovými prvkami, bitúmenovou krytinou, asfaltovým šindľom, rozličnými variáciami plechu, ale aj s drevom, tŕstím, sklom či plastom. Väčšinou sa však v danom prostredí vyprofilujú materiály, ktoré sa používajú častejšie. U nás má dlhoročnú tradíciu najmä skladaná krytina zo škridly – pálená alebo betónová, plech a asfaltový šindeľ. Každý z týchto materiálov má na šikmej streche svoje miesto a každý má určité výhody aj nevýhody.


Čím zakryť šikmú strechu? (1.časť)

47309

Pálená škridla

Keramická pálená škridla je prírodný materiál, ktorý sa používa už niekoľko storočí. Predstavuje tradíciu, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Požadované vlastnosti krycieho materiálu vyplývajú z technológie výroby, teda premeny hliny na homogénny, trvanlivý keramický materiál. Z hľadiska nepriepustnosti vody by sa škridla mala klásť na strechy s minimálnym bezpečným sklonom od 22 do 40 stupňov (podľa druhu), aby voda mohla voľne stekať do odkvapového systému. Zabezpečuje to uvedený sklon, presah škridiel a tvarovanie spojov jednotlivých prvkov. Výrobcovia škridiel dnes ponúkajú stavebníkom okrem tradičnej podoby aj rozličné tvarové variácie – rovinnú, plastickú, vlnovkovú, korýtkovú či rôzne osobité tvary. Podobné je to aj s farbou. Okrem tradičnej, tehlovočervenej si možno vybrať z viacerých odtieňov prírodnej hliny alebo dodatočne farbených škridiel. Skladaná krytina je citlivá na riešenie zložitejších detailov strešného plášťa. Rozmanité doplnky sú preto súčasťou uceleného systému a je dôležité, aby si stavebník premyslel, čo bude strešný plášť vyžadovať z hľadiska jeho údržby a v akom klimatickom pásme stavbu realizuje. K dispozícii je preto originálne príslušenstvo v podobe polovičných škridiel, ľavej, pravej a krajnej, hrebenáča, koncového hrebenáča, odvetrávacej škridly, transparentnej škridly z organického skla, protisnehovej škridly, škridly na anténu či stúpacej plošiny. Keramická škridla patrí do skupiny stredne ťažkých krytín, čo do určitej miery obmedzuje jej použitie pri subtílnejších konštrukciách a strechách so sklonom väčším než 60 stupňov. Preto konštrukcia striech so strmým sklonom je zložitejšia, čo, samozrejme, zvyšuje náklady. Nie je to však nemožné a v niektorých prípadoch, napríklad pri kužeľových či vežovitých strechách, pôsobí škridla naozaj efektne.

Betónová škridla


Čím zakryť šikmú strechu? (1.časť)

47310

Alternatívou pálenej krytiny je betónová škridla. Vďaka kompletnému sortimentu a variáciám farieb a tvarov možno použiť betónovú škridlu na všetky typy budov – od moderných spoločenských objektov cez rodinné domy, vysokohorské chaty až po rekonštrukciu pamiatok. Minimálny bezpečnostný sklon je 22 až 30 stupňov. Sortiment betónovej krytiny je rôznorodý. Okrem základnej škridly výrobcovia ponúkajú všetky doplnky, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitnú a funkčnú strechu – riešenie odvetrania, prvky na hrebeň, nárožie a úžľabie, prestupy, riešenie pochôdznej strechy, presvetlenia strechy až po protisnehové doplnky či odkvapový systém. Betónová strešná krytina je zároveň ekonomickejším variantom skladanej škridly v porovnaní s keramickou. Pri ochrannej funkcii strechy má dôležitú úlohu aj pevnosť škridly. Vďaka kvalitnému materiálu má betónová škridla vynikajúcu pevnosť, čo je výhodné pri náhlych zmenách počasia (krupobití, búrke), ale aj pri mechanickom tlaku na strechu (pohyb na streche). Vhodná je aj v náročnejších poveternostných podmienkach, lebo sa vyznačuje nízkou nasiakavosťou a s tým súvisiacou vysokou mrazuvzdornosťou.

Pri betónovej krytine sa často spomína hmotnosť ako najväčšia nevýhoda. Tieto tvrdenia však treba poopraviť. Aj keď je samotná škridla ťažšia, strešná krytina je len jednou súčasťou zaťaženia strechy. Pri výpočte všetkých zložiek strechy (drevenej konštrukcie, dreveného záklopu, izolácie, sadrokartónu) sú rozdiely medzi krytinou betónovou a inou, ľahšou minimálne. Okrem toho hmotnosť si stavebník musí prerátať na štvorcové metre. Betónová škridla sa najčastejšie uplatňuje na strechách katalógových projektov rodinných a bytových domov aj pri rekonštrukciách starších objektov.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: šikmá strecha strešná krytina
Zdieľať článok

Diskusia