02. 09. 2009
Zdieľať

Tehlový systém POROTHERM Profi predstavuje veľmi efektívnu a kvalitatívne novú technológiu murovania tehál. Tehly POROTHERM Profi sú tehly s brúsenými ložnými plochami, čo umožňuje ich murovanie na maltu na tenké škáry (lepiacu maltu).

— Komerčná prezentácia spoločnosti Wienerberger Slovenské tehelne —
Tento spôsob murovania prináša na stavbu množstvo výhod. Sú to:


Dom za 5 dní

215491

•presná a jednoduchá práca – záruka kvalitného murovania,
•urýchlenie murovania – úspora času až 30 %,
•podstatné zníženie spotreby murovacej malty – úspora až 90 %, 
•podstatné zníženie stavebnej vlhkosti v murive – záruka tepelnoizolačných parametrov,
•úspora miesta na stavenisku,
•úspora na zariadení staveniska (silá, miešačky, dopravníky a pod.),
•zníženie rizika chýb pri murovaní.


Dom za 5 dní

215492

Hrubá stavba za 5 dní

Jednou z hlavných výhod systému Profi je urýchlenie murovania a úspora času až 30 % oproti murovaniu na klasickú maltu. Štandardný rodinný dom, ktorý vidíte na obrázkoch, sme dokázali dostať pod strechu za 5 dní. Tento časový úsek, samozrejme, nezahŕňa čas potrebný na vytvrdnutie betónu na strope (28 dní), ale len dni, keď sa na stavbe pracovalo. Pozrime sa, ako to vyzeralo.


Dom za 5 dní

215493

1. deň – založenie prvého radu
Prvý deň sme zamerali základovú dosku a položili prvý rad tehál obvodovej steny a vnútorných nosných stien. Sú to najdôležitejšie práce, od ktorých závisí kvalita murovania ďalších radov a úspešná realizácia celej hrubej stavby. Preto sme tomuto kroku venovali dostatok času. Trvalo nám to jeden deň.


Dom za 5 dní

215494

2. deň – murovanie na lepiacu maltu
Druhý deň sa mohlo murovanie rozbehnúť plnou rýchlosťou. Počnúc druhým radom sa tehly POROTHERM Profi murujú na maltu POROTHERM Profi na tenké škáry (dodáva sa spolu s tehlami). Od tejto chvíle sa v plnej miere prejavili rýchlosť, presnosť a jednoduchosť práce so systémom POROTHERM Profi. Počas druhého dňa sme sa na našom dome dostali až na úroveň spodného okraja nadokenných prekladov v obvodovej stene, to znamená, že sme vymurovali 10 z 11 radov tehál obvodovej steny a vnútorných nosných stien. Inými slovami, za jeden deň sme vymurovali 90 % prvého podlažia.


Dom za 5 dní

215495

3. deň – montáž prekladov
Tretí deň sme zhotovili preklady v obvodovej stene a medzi prekladmi sme vymurovali posledný, 11. rad tehál, ktorý uzatvára jedno podlažie. Na zhotovenie nadokenných prekladov sme použili keramické preklady POROTHERM KP 23,8. Ich veľkou výhodou je, že sú nosné ihneď po zabudovaní, pričom nie je potrebná nijaká technológia, a ich výška sa zhoduje s výškou tehál (pozri obrázok). Na konci tretieho dňa bola naša stavba pripravená na montáž keramického stropu.


Dom za 5 dní

215496

4. deň – montáž stropu
Keďže stropné nosníky POROTHERM sú relatívne ľahké, na manipuláciu s nimi nie je potrebná žiadna technika. Na základe výkresu kladenia sme veľmi rýchlo vyskladali stropnú konštrukciu z prvkov stropného systému POROTHERM. Na debnenie stropu, resp. venca sme použili vencovú tehlu. Po vystužení vencov nad nosnými stenami nasledovala betonáž stropu. Zabetónovaný strop sme nechali zrieť celý týždeň.


Dom za 5 dní

215497

5. deň – domurovanie podkrovia
Po technologickej prestávke, ktorá bola potrebná z dôvodu vyzretia betónu v stropnej doske, sme pokračovali v murovaní podkrovného podlažia. Vymurovanie podkrovia (založenie prvého radu a domurovanie zvyšku) sme zvládli ba za jeden deň, keďže sme využili poznatky a skúsenosti z murovania prvého podlažia.

Pracovný postup

Aby aj vaša stavba postupovala rovnakým tempom, odporúčame do vašej pozornosti pracovný postup pri jednotlivých úkonoch:


Dom za 5 dní

215475

1. Zameranie základovej dosky
Prvým dôležitým krokom ešte pred založením prvého radu tehál POROTHERM Profi je výškové zameranie základovej dosky v miestach budúcich stien.
• Pomocou nivelačného prístroja a nivelačnej laty zistite najvyšší bod na základovej doske v miestach budúcich stien. Zameranie vykonajte až po natavení izolačných pásov. V tomto najvyššom bode má byť minimálna hrúbka zakladacej malty 10 mm.

2. Založenie prvého radu tehál
Od založenia prvého radu tehál POROTHERM Profi závisí úspech ďalšej práce, preto tomuto kroku venujte zvýšenú pozornosť. Prvý rad sa zakladá na vápenno-cementovú murovaciu maltu, ktorá má vyrovnať prípadné nerovnosti základovej dosky. Na správne nanesenie maltového lôžka odporúčame použiť:
• nivelačnú súpravu POROTHERM Profi,
• nivelačný prístroj s latou,
• hliníkovú latu s dĺžkou minimálne 2 m na urovnanie zakladacej malty.


Dom za 5 dní

215498

2.1 Využitie nivelačnej súpravy
Nivelačná súprava pozostáva z dvoch vyrovnávacích líšt s libelami. Pomocou nivelačnej súpravy sa nastavuje hrúbka a šírka zakladacieho maltového lôžka.
• Prvú vyrovnávaciu lištu postavte na najvyšší bod základovej dosky a nastavte ju na výšku 10 mm nad základovou doskou.
• Druhú vyrovnávaciu lištu postavte na roh, z ktorého chcete začať ukladať prvý rad tehál. Pomocou nivelačného prístroja a nivelačnej laty ju nastavte do rovnakej výšky, akú má prvá lišta.
• Ďalej prvú vyrovnávaciu lištu preneste do vzdialenosti približne 2 m od vyrovnávacej lišty na rohu a opäť ju nastavte do rovnakej výšky. Vzdialenosť medzi lištami voľte podľa dĺžky hliníkovej laty, ktorou budete urovnávať zakladaciu maltu.
• Na oboch lištách nastavte potrebnú šírku maltového lôžka podľa hrúbky steny a krátkou vodováhou skontrolujte ich vodorovnú polohu.


Dom za 5 dní

215476

2.2 Nanášanie zakladacej malty
• Po nastavení vyrovnávacích líšt začnite s nanášaním maltového lôžka. Zakladaciu maltu nanášajte v celej šírke muriva, nie v pásikoch.
• Maltové lôžko urovnajte pomocou hliníkovej laty tak, že ju ťaháte po vyrovnávacích lištách.
• Dbajte na správnu konzistenciu malty – nemala by byť riedka, aby sa do nej tehly pri ukladaní nezabárali.
• Prebytočnú maltu pozdĺž hliníkovej laty odstráňte.

2.3 Premiestňovanie vyrovnávacích líšt
• Po nanesení prvého úseku maltového lôžka vyrovnávaciu lištu z rohu premiestnite v smere postupu prác pred druhú lištu, ktorá zostáva v pôvodnej polohe.
• Premiestnenú lištu nastavte do požadovanej výšky a urovnajte do vodorovnej polohy.
• Naneste a urovnajte druhý úsek maltového lôžka.
• Opísaný postup opakujte, až kým nebudete mať položený jeden súvislý úsek maltového lôžka, napr. v dĺžke jednej steny. V prípade dlhých stien odporúčame po dvoch záberoch preniesť vyrovnávacie lišty do rohu, ku ktorému smerujete, a postupovať z tohto miesta oproti prvým záberom (dôvod: rohové tehly by ste mali klásť do rovnako zatvrdnutej malty).

2.4 Položenie prvého radu tehál
• Ložné plochy tehál POROTHERM Profi treba pred zabudovaním zbaviť jemného prachu po brúsení, najlepšie pomocou namočenej murárskej štetky. Dbajte na to aj počas murovania ďalších radov.
• Murovanie obvodových stien začnite osadením tehál na rohoch – každá rohová tehla v tom istom rade má byť oproti susedným rohovým tehlám otočená o 90°.
• Tehly ukladajte do maltového lôžka zľahka a neklepte po nich kladivom, aby sa nezabárali.
• Medzi rohové tehly natiahnite z vonkajšej strany murársku šnúru, pozdĺž ktorej budete ukladať jednotlivé tehly.
• Po položení úseku v dĺžke asi 1 až 2 m tehly jemne (!) urovnajte do vodorovnej polohy pomocou vodováhy a gumového kladiva. Prvý rad musí byť položený vodorovne a bez akýchkoľvek výškových rozdielov medzi tehlami.
• Môže sa stať, že zakladacia malta nebude mať v čase ukladania tehál správnu konzistenciu. Ak je príliš mäkká, posypte ju jemne cementom, ak naopak už stihla stuhnúť, môžete na jej povrch natiahnuť tenkú vrstvu lepiacej malty.


Dom za 5 dní

215477

3. Murovanie ďalších radov tehál
Počnúc druhým radom sa tehly POROTHERM Profi murujú na maltu na tenké škáry, ľudovo nazývanú aj lepiaca malta.
• Lepiacu maltu spracujte podľa návodu na vreci. Na miešanie používajte vhodnú vŕtačku s miešadlom, prípadne špeciálne ponorné miešadlo s maximálne 600 ot./min (pozn.: správna konzistencia lepiacej malty je porovnateľná napr. s konzistenciou medu – tečie pomaly a súvisle).
• Pred nanášaním lepiacej malty treba ložné plochy už zabudovaných tehál navlhčiť, aby sa zabránilo rýchlemu vyschnutiu, a tým aj znehodnoteniu tenkej maltovej vrstvy.
• Nanášanie lepiacej malty hravo zvládnete pomocou nanášacieho valca POROTHERM Profi (návod na použitie valca je súčasťou jeho balenia). Lepiaca malta sa dávkuje do zásobníka nanášacieho valca. Rovnomerným pohybom valca po uloženom rade tehál pri otvorenej klapke sa malta nanáša na ložnú plochu tehál. Valec ťahajte výlučne smerom k sebe, t. j. za rukoväťou. Naraz naneste lepidlo v dĺžke približne 4 až 6 ks tehál.
• Ak je konzistencia lepiacej malty správna, zostáva na rebrách a nezateká do dutín ani nevyteká pri práci z valca.
• Tehly by ste mali položiť do lepidla najneskôr do dvoch minút, pri murovaní počas horúcich letných dní aj skôr – nanesená malta musí byť lepivá. Preto odporúčame postupovať po kratších úsekoch.


Dom za 5 dní

215478

Želáme vám veľa úspechov s naším systémom POROTHERM Profi.

Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r. o.
Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421/37/640 90 11
Fax: +421/37/640 90 12
info.sk@wienerberger.com, www.wienerberger.sk

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia