Ako efektívne využiť dotáciu pre podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie

08. 01. 2017
Zdieľať

Ak si chcete znížiť náklady na prevádzku rodinného domu a získať na to dotáciu, ktorou štát podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, musíte si v prvom rade vybrať vhodné zariadenie – malo by byť zaradené v programe Zelená domácnostiam a najmä by malo vyhovovať potrebám a konkrétnym podmienkam vašej domácnosti.

Čo a ako podporuje Zelená domácnostiam

Aby boli domácnosti motivované zaobstarať si kvalitné zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie, s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou, a tiež aby nepodceňovali odbornú inštaláciu, spustila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) projekt s názvom Zelená domácnostiam. Vlastníci a spoluvlastníci rodinných a bytových domov sa v ňom môžu uchádzať o podporu, ktorá pokryje časť ceny za dodávku a montáž vybraných systémov. Podpora sa realizuje formou poukážok, ktoré sa vydávajú v jednotlivých kolách – zatiaľ prebehli tri, prvé bolo vyhlásené 1. 12. 2015, tretie 6. 9. 2016.
Ako postupovať, aby ste uspeli v tom ďalšom? Skôr než vyplníte online formulár na stránke zelenadomacnostiam.sk., by ste si mali zo zoznamov na rovnakej stránke vybrať vhodné zriadenie, ktoré spĺňa technické podmienky, a tiež zhotoviteľa, ktorý so SIEA podpísal zmluvu o preplácaní poukážok a ktorý spolu s dodávkou zariadenia zabezpečí aj jeho montáž. Podmienkou na získanie podpory totiž je, že realizáciu musíte zveriť certifikovanej firme – oprávnenému zhotoviteľovi. Poukážku musíte u oprávneného zhotoviteľa uplatniť najneskôr do 30 dní od jej vydania a ten musí požiadať o jej preplatenie v stanovenom termíne. Inak poukážka prepadne. Všetko teda treba mať vopred premyslené, dohodnuté a primerane pripravené.
Zaregistrovaný zhotoviteľ vám s výberom vhodného zariadenia určite poradí, zorientovať sa vám pomôžeme aj na ďalších stránkach. Je totiž rozdiel v optimálnej voľbe napríklad do nízkoenergetickej novostavby a do staršieho, hoci aj zrekonštruovaného rodinného domu.

Tretie kolo Zelenej domácnostiam vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra na 6. septembra 2016 a pripravila v ňom na vydanie 1 824 poukážok. Pre veľký záujem a vyčerpanie alokácie 4 milióny € bolo uzatvorené po polhodine od spustenia.

Podporované zariadenia

Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW – momentálne sem patria len fotovoltické panely. Na veterné turbíny zatiaľ nie je možné získať plánovanú podporu, pretože ich reálnemu využívaniu na Slovensku bránia viaceré prekážky.
Zariadenia na výrobu tepla – slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.


Nová jednotka na ukladanie energie pre domácnosti xStorage HOME od spoločností Nissan a Eaton predstavuje spoľahlivý a dostupný, plne integrovaný systém, ktorý vám umožní zvoliť si, kedy a ako budete využívať elektrickú energiu.

Nová jednotka na ukladanie energie pre domácnosti xStorage HOME od spoločností Nissan a Eaton predstavuje spoľahlivý a dostupný, plne integrovaný systém, ktorý vám umožní zvoliť si, kedy a ako budete využívať elektrickú energiu.
Nissan a Eaton

Fotovoltické panely

Ide o alternatívny zdroj elektrickej energie, ktorú môžete využívať na prevádzku spotrebičov, ale aj na prípravu teplej vody či podporu vykurovania. Fotovoltický (FV) systém doplnený batériami môže slúžiť aj ako záložný zdroj, ktorý zabezpečí prevádzku spotrebičov či kamerového systému pri výpadku napájania zo siete. Podmienkou je, aby ste mali na dome vhodne orientovanú strechu, prípadne inú dostatočne veľkú netienenú plochu, na ktorú možno FV panely osadiť. Keďže nespotrebovaná elektrina sa dodáva do distribučnej siete bezodplatne, je dôležité navrhnúť výkon zariadení tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovala domácnosť, najlepšie cez deň, teda v čase výroby. Druhou možnosťou je jej ukladanie do akumulátorov. Podpora na FV panely na rodinnom dome je 1 200 a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu (v závislosti od celkového výkonu inštalácie), maximálne do 2 550 €, plus bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora za určených podmienok.

SPP sa tiež zapojilo do programu Zelená domácnostiam a pomáha záujemcom so získaním štátnej dotácie. V spolupráci s SPP môžete k dotácii na obnoviteľné zdroje energie navyše získať exkluzívne zľavy a ďalšie zvýhodnenia. Chcete vedieť viac? Stačí, ak vyplníte nezáväzný online dotazník na stránke www.spp.sk.


Solárna zostava Vaillant auroSTEP plus s vysokou energetickou účinnosťou patrí medzi najmodernejšie solárne systémy, ktoré dokážu počas roka zabezpečiť pre domácnosť v rodinnom dome až 70 % teplej vody. Skladá sa z 250 l alebo 350 l zásobníka, solárneho modulu a dvoch alebo troch plochých kolektorov typu drain-back. Jej výhodou je kompaktnosť – všetky nevyhnutné časti systému, ako sú čerpadlo, regulátor a bezpečnostné prvky, sú totiž súčasťou modulu, ktorý je už nainštalovaný na bivalentnom zásobníku.

Solárna zostava Vaillant auroSTEP plus s vysokou energetickou účinnosťou patrí medzi najmodernejšie solárne systémy, ktoré dokážu počas roka zabezpečiť pre domácnosť v rodinnom dome až 70 % teplej vody. Skladá sa z 250 l alebo 350 l zásobníka, solárneho modulu a dvoch alebo troch plochých kolektorov typu drain-back. Jej výhodou je kompaktnosť – všetky nevyhnutné časti systému, ako sú čerpadlo, regulátor a bezpečnostné prvky, sú totiž súčasťou modulu, ktorý je už nainštalovaný na bivalentnom zásobníku.
Vaillant

Solárne kolektory 

Sú obľúbeným ekologickým zariadením na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Kolektory sú vhodnou voľbou ako v novostavbách, kde sa s nimi počíta v projekte, tak aj v starších domoch, podmienkou je však možnosť zapojiť ich do existujúceho systému vykurovania. Dôležitý je tiež vyhovujúci priestor na umiestnenie technológie a plocha na osadenie kolektorov (nesmie byť zatienená stromami alebo budovami a musí mať náležitú orientáciu). Táto technológia nie je vhodná pre malé domácnosti (dvoj- a trojčlenné), pretože predpokladom na efektívnosť investície je vyššia spotreba teplej vody. Inak sa predlžuje návratnosť až za hranicu životnosti zariadenia.
V programe Zelená domácnostiam sú prednostne podporované inštalácie kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m², aká postačuje na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome. Sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.


Kotol na spaľovanie drevných peliet ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus je moderné zariadenie, ktoré svojou technológiou spaľovania znižuje prevádzkové náklady a šetrí životné prostredie. Zároveň vďaka automatizácii podávania paliva, odoberania popola a riadenia prevádzky izbovým termostatom ponúka komfort porovnateľný so spaľovaním plynu.

Kotol na spaľovanie drevných peliet ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus je moderné zariadenie, ktoré svojou technológiou spaľovania znižuje prevádzkové náklady a šetrí životné prostredie. Zároveň vďaka automatizácii podávania paliva, odoberania popola a riadenia prevádzky izbovým termostatom ponúka komfort porovnateľný so spaľovaním plynu.
ATTACK, s.r.o.

Kotly na biomasu

Podpora sa týka kotlov na spaľovanie drevených peliet, brikiet a štiepky, a tiež kotlov na splyňovanie kusového dreva, ktoré pokryjú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti. Vhodnou voľbou sú najmä v starších domoch, kde nahradia existujúci zdroj na fosílne palivá a kde je potrebná vyššia teplota vykurovacej vody (nehodia sa pre nízkoteplotné vykurovacie systémy). Nízkoenergetické a pasívne domy môžu mať nižšiu okamžitú potrebu tepla na vykurovanie, než je dolná hranica regulovateľného výkonu kotla. Riešením je kombinácia s akumulačnou nádobou, čo však zvyšuje investíciu aj priestorové nároky. Mali by ste pamätať na dostatok miesta nielen na kotol, ale aj na uskladnenie paliva, zvážiť by ste mali aj dostupnosť paliva. Taktiež treba počítať s obsluhou kotla (prikladanie, vynášanie popola). Automatizácia, ktorá je možná pri kotloch na pelety a štiepku, znamená vyššiu investíciu.
Pre rodinné domy je plánovaná podpora 100 €/kW výkonu kotla, maximálna výška podpory je 1 500 €.


Tepelné čerpadlo vzduch voda s označením WPL 10 AC(S) od značky STIEBEL ELTRON je zaradené do energetickej triedy A+. Možno ho použiť na vykurovanie aj prípravu teplej vody a vďaka reverznej cirkulácii aj na účinné chladenie. Ideálne pracuje v kombinácii s nízkoteplotným vykurovacím systémom, vhodné je aj na bivalentné napojenie na existujúce vykurovacie zariadenia. Výhodou kompaktnej vonkajšej jednotky je nízka hlučnosť. (www.teplozprirody.sk)

Tepelné čerpadlo vzduch | voda s označením WPL 10 AC(S) od značky STIEBEL ELTRON je zaradené do energetickej triedy A+. Možno ho použiť na vykurovanie aj prípravu teplej vody a vďaka reverznej cirkulácii aj na účinné chladenie. Ideálne pracuje v kombinácii s nízkoteplotným vykurovacím systémom, vhodné je aj na bivalentné napojenie na existujúce vykurovacie zariadenia. Výhodou kompaktnej vonkajšej jednotky je nízka hlučnosť. (www.teplozprirody.sk)
Tatramat – ohrievače vody, s.r.o.


Tepelné čerpadlo vzduch voda s označením WPL 10 AC(S) od značky STIEBEL ELTRON je zaradené do energetickej triedy A+. Možno ho použiť na vykurovanie aj prípravu teplej vody a vďaka reverznej cirkulácii aj na účinné chladenie. Ideálne pracuje v kombinácii s nízkoteplotným vykurovacím systémom, vhodné je aj na bivalentné napojenie na existujúce vykurovacie zariadenia. Výhodou kompaktnej vonkajšej jednotky je nízka hlučnosť. (www.teplozprirody.sk)

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo (TČ) dokáže na vykurovanie a prípravu teplej vody veľmi efektívne využiť energiu z vonkajšieho prostredia – z okolitého vzduchu, zeme alebo vody. Možno ho tiež využiť na chladenie. Ide o moderné zariadenie s veľmi pohodlnou automatickou prevádzkou, ktoré je vhodné do kvalitne zateplených domov, najmä ak je alternatívou k elektrickému kúreniu a využíva sa ako zdroj tepla na nízkoteplotné, podlahové alebo stenové vykurovanie. Dôležité je počítať pri ňom s umiestnením vonkajšej jednotky tak, aby nerušila hlukom, prípadne s priestorom na zemný kolektor alebo s vyhĺbením vrtu. TČ účinne znižuje prevádzkové náklady domácnosti, ide však o pomerne vysokú investíciu. Najmä tam, kde je k dispozícii prípojka zemného plynu, je preto dobré zvážiť jeho výhodnosť.
V rámci projektu Zelená domácnostiam môžete získať podporu na inštaláciu TČ vo výške 370 € na 1 kW jeho výkonu, maximálna výška podpory je 3 700 €.

TEXT ERIKA KUHNOVÁ
FOTO ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom 11/2016

Kategória: Energia
Tagy: dotacie energie obnoviteľné zdroje
Zdieľať článok

Diskusia