Zdroj: Shutterstock

Zateplite svoj rodinný dom lacnejšie vďaka štátnej dotácii

17. 05. 2022 Zdieľať

Štát v priebehu najbližších štyroch rokov plánuje podporiť obnovu 30-tisíc rodinných domov na Slovensku.

Súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je možnosť získať dotáciu na obnovu rodinného domu. Túto dotáciu možno použiť aj na zlepšenie tepelnotechnických vlastností domu formou zateplenia, využitím expandovaného polystyrénu. Prvá výzva určená na obnovu domov bude vyhlásená v treťom kvartáli v roku 2022.

Cieľom investície je obnova minimálne 30 000 rodinných domov najneskôr do júna 2026. Ide o jednu z ciest ako zefektívniť energetickú hospodárnosť budov a zvýšiť odolnosť proti negatívnym dopadom klimatických zmien. Realizácia obnovy rodinných domov má jasný cieľ; podporiť aspoň 30 000 vlastníkov starších rodinných domov a povzbudiť ich k dlho odkladanej obnove.

Majitelia starších rodinných domov budú môcť požiadať o dotáciu na také kroky obnovy, ktoré sa týkajú:

  • zlepšenia tepelnotechnických vlastností domu
  • inštalácie zdrojov energie
  • zelenej strechy
  • inštalácie akumulačnej nádrže na dažďovú vodu
  • tieniacej techniky
  • odstránenia azbestu
  • a vyhotovenia projektovej dokumentácie

Koho sa bude týkať prvá výzva?

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) plánuje smerovať podporu nielen pre pripravované projekty, ktoré sa budú realizovať po zverejnení prvej výzvy; môžu sa do nej prihlásiť aj majitelia už realizovaných obnov rodinných domov, ktorých obnova začne po termíne stanovenom v podmienkach.

Zatepľovanie polystyrénom

Zdroj: Shutterstock

Ako zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti domu?

Jednoznačnou odpoveďou na túto otázku je ZATEPLIŤ. „Zásadnou obnovou rodinného domu, ktorá zahŕňa aj zateplenie, možno znížiť energetickú náročnosť domu. Investori môžu ušetriť značné náklady na vykurovanie v zime a na klimatizáciu v lete. Príjemná a vyrovnaná klíma v interiéri sa zároveň postará o zvýšenie komfortu,“ vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. S financovaním zateplenia obvodových stien, strechy, či stropov nevykurovaného podkrovia môže pomôcť práve spomínaná štátna dotácia.

Zateplenie prináša do domu tepelný komfort a predlžuje životnosť stavby
Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je však potrebné osloviť odborníka. „Projektant vypracuje tepelnotechnický výpočet a odporučí investorovi najvhodnejší tepelnoizolačný materiál, ako aj správnu hrúbku. Vhodným materiálom na zateplenie je expandovaný polystyrén a to najmä kvôli svojim vynikajúcim tepelnoizolačným a mechanickým vlastnostiam. Okrem toho sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, takže stavbu nezaťaží a manipulácia s ním je jednoduchá,“ dopĺňa Marta Strapková.

Expandovaný polystyrén na rozdiel od mnohých alternatívnych materiálov výborne odoláva vlhkosti, vďaka čomu predlžuje životnosť stavby. „Aby si však expandovaný polystyrén stopercentne plnil svoju funkciu, je mimoriadne dôležité na realizáciu zateplenia zvoliť overenú firmu,“ uzatvára Marta Strapková zo Združenia EPS SR.

O výzve na obnovu rodinných domov sa dozviete viac na webovej stránke www.obnovdomov.sk.

O možnostiach zateplenia polystyrénom si prečítate viac na www.epssr.sk.

Zdroj: Združenie EPS SR

Kategória: Materiály
Tagy: dotacie expandovaný polystyrén zateplenie polystyrénom zatepľovacie systémy zateplovanie
Zdieľať článok