Elektrickým podlahovým vykurovaním šetríte dvakrát

29. 05. 2015
Zdieľať

Kvalitne inštalované nízkoteplotné elektrické podlahové vykurovanie šetrí dvoma spôsobmi – úspornou prevádzkou a možnosťou individuálnej regulácie.

Novodobé trendy v stavebníctve smerujú k úsporám. Elektrické podlahové vykurovanie je cenovo výhodnou, komfortnou alternatívou tradičných vykurovacích systémov. Dôležitá je aj jeho praktickosť. Netreba investovať do kotla, technickej miestnosti alebo plynovej prípojky a nezaberá miesto v interiéri. Takisto odpadáva aj každoročná povinná prehliadka kotla. Prevádzkové náklady možno tiež udržiavať na nízkej úrovni, a to vďaka účinnému systému regulovania teploty. Majitelia bežných, ale aj nízkoenergetických stavieb sa zhodujú, že elektrické podlahové vykurovanie možno používať ako dostatočný a jediný zdroj tepla v domácnosti.

Tepelný komfort za prijateľnú cenu

Elektrické vykurovacie systémy DEVI™ majú na slovenskom trhu dlhú tradíciu. Pri takomto vykurovaní je vykurovacím telesom celá podlaha. Chodidlá sú prakticky v stálom kontakte so zdrojom tepla a ohriaty vzduch pomaly stúpa nahor. Teplota pri hlave je však o 2 až 3 °C nižšia ako teplota podlahy, čo dokonale vyhovuje ľudskej fyziológii. Zároveň platí, že zníženie teploty vo vykurovanom priestore o 1 °C usporí približne 6 % energie. V tomto prípade je dosiahnutá úspora energie až od 12 do 18 %.

Priateľské k zdraviu

Tento spôsob vykurovania má tiež priaznivé účinky na zdravie človeka. Pri podlahovom vykurovaní sa príliš nevysušuje vzduch, čo prospieva dýchacím cestám. V tejto súvislosti treba poukázať aj na problematiku elektrosmogu. Osvedčení výrobcovia, ako napríklad DEVI, majú káble elektrického vykurovania veľmi spoľahlivo tienené, aby obyvateľov chránili pred nežiaducimi účinkami elektrosmogu.

Úspory vďaka regulácii

Keďže potreby vykurovania sa líšia podľa veľkosti priestorov aj potrieb užívateľov, nevyhnutnou súčasťou každého vykurovacieho systému je vhodná regulácia. Termostaty usmerňujú činnosť vykurovacieho systému v závislosti od teploty v miestnosti a teploty podlahy, ktoré nepretržite snímajú.


Elektrické podlahové vykurovanie DEVI™ má na našom trhu dlhoročnú tradíciu. Jeho výrobca, spoločnosť Danfoss, ponúka na vykurovací systém záruku až 20 rokov. Výhodou je, že záruka sa vzťahuje na všetky náklady spojené s odstránením prípadnej poruchy funkčnosti systému, ako je napríklad oprava podlahy a výmena podlahovej krytiny (dlažba, laminátová podlaha a podobne), a to aj v prípade, že pôvodná realizačná firma už neexistuje.

Elektrické podlahové vykurovanie DEVI™ má na našom trhu dlhoročnú tradíciu. Jeho výrobca, spoločnosť Danfoss, ponúka na vykurovací systém záruku až 20 rokov. Výhodou je, že záruka sa vzťahuje na všetky náklady spojené s odstránením prípadnej poruchy funkčnosti systému, ako je napríklad oprava podlahy a výmena podlahovej krytiny (dlažba, laminátová podlaha a podobne), a to aj v prípade, že pôvodná realizačná firma už neexistuje.
Danfoss spol. s r.o. Divízia DEVI


DEVIregTMTouch, termostat na reguláciu elektrického podlahového vykurovania, je jedným z najatraktívnejších programovateľných regulátorov na trhu. Použitý inteligentný časovač umožňuje ušetriť až o 20 % viac elektrickej energie.

DEVIregTMTouch, termostat na reguláciu elektrického podlahového vykurovania, je jedným z najatraktívnejších programovateľných regulátorov na trhu. Použitý inteligentný časovač umožňuje ušetriť až o 20 % viac elektrickej energie.
Danfoss spol. s r.o. Divízia DEVI

Pozor na svojpomocné kladenie

Častou chybou pri realizácii elektrického podlahového vykurovania je svojpomocná montáž alebo montáž za asistencie neodborného poradcu. Zákazník v snahe ušetriť tak spraví chyby, ktoré majú za následok nesprávne fungovanie celého systému. Často sa stáva, že nie je dodržaný správny odstup jednotlivých termokáblov. Aj keď je vykurovací kábel navrhnutý optimálne pre daný priestor, jeho položenie už nie je v súlade s požiadavkami výrobcu, a preto sa vykurovanie môže zdať nerovnomerné. Na niektorých miestach bude nedostatočné a na iných zas predimenzované. Odborníci upozorňujú, že si nestačí len pozrieť inštruktážne video, respektíve prečítať odporúčania výrobcu. Kladenie elektrického podlahového vykurovania je o mnohoročnej praxi jeho realizátorov a o riešení rôznych špecifických situácií. Inštaláciu preto vždy zverte do rúk špecializovanej firmy.

Ing. Erik Lukáč
konateľ projekčnej a realizačnej spoločnosti špecializujúcej sa na inštaláciu elektrického vykurovania:
„S výrobkami značky DEVI pracujem viac ako 14 rokov. Začal som projektovať tento typ podlahového vykurovania pre občiansku výstavbu a postupne som si úplne osvojil výrobný program firmy. DEVI je lídrom na svetovom trhu v elektrickom vykurovaní, a to nielen z hľadiska kvality výrobkov, ale aj v oblasti technickej podpory a zákazníckeho servisu. Sám mám doma nainštalované elektrické podlahové vykurovanie tejto značky.“ 

Kategória: Energia
Zdieľať článok

Diskusia