Je vykurovanie kvapalným plynom (LPG) dobrá voľba?
Zdroj: TOMEGAS SK

Je vykurovanie kvapalným plynom (LPG) dobrá voľba?

16. 09. 2020 Zdieľať

Majiteľ nehnuteľnosti má na výber niekoľko spôsobov vykurovania, kým každý je spojovaný s radom výhod aj nevýhod. Rozhodovanie väčšinou ovplyvňuje komplex faktorov, medzi ktorými je na prvom mieste ekonomika prevádzky, ďalej objem investičných nákladov, požiadavka na komfort a súčasne aj regionálne možnosti. Vedľa tradičných systémov na báze spaľovania pevných palív, sú k dispozícii elektrické kotly, kotly na zemný plyn alebo treba tepelné čerpadlá. Znovuobjavenou alternatívou k uvedeným systémom je vykurovanie využívajúce kvapalný plyn (propán). A to predovšetkým v miestach, kde neexistuje prípojka zemného plynu.

Zásadnou výhodou systému vykurovania kvapalným plynom sú relatívne nízke investičné a prevádzkové náklady. Srdcom sústavy je vždy plynový kondenzačný kotol, ktorý je totožný s akýmkoľvek plynovým kotlom na zemný plyn, rozdiel je iba vo veľkosti dýz. Priemerná cena plynového kotla sa pohybuje okolo 1100–1500 €. Trocha lacnejší je elektrický kotol, no ten stráca túto výhodu v dlhšom horizonte svojimi vysokými prevádzkovými nákladmi, ktoré vzhľadom k rastúcej spotrebe elektrickej energie aj naďalej s najväčšou pravdepodobnosťou porastú. Prevádzka tepelného čerpadla je síce vysoko ekonomická, poriaďovacie náklady sú však výrazne vyššie ako u všetkých ostatných systémov. Kotly na drevo alebo iné pevné palivá zasa neponúkajú taký komfort pre obsluhu a reguláciu, naviac podmienky ich používania sa neustále sprísňujú. Kvapalný propán je preto vedľa ostatných systémov perspektívny ako z pohľadu efektivity, tak ekológie.

kvapalný plyn LPG Schema

Zdroj: TOMEGAS SK

Kvapalný propán vzniká pri ťažbe a spracovaní ropy ako vedľajší produktu, ktorý sa tlakom alebo podchladením skvapalní. Skvapalnený má výrazne menší objem, takže sa ľahko prepravuje v cisternách a skladuje v tlakových fľašiach alebo zásobníkoch. Kvapalný propán má vysokú výhrevnosť (46,40 MJ/kg), ktorá je vyššia ako u zemného plynu alebo LTO, čo je jeho výhoda. Cena plynu sa odvíja podobne ako u benzínu či nafty od ceny ropy a dopytu na trhu. Obvykle býva nižšia v letných mesiacoch, a preto je výhodné sa v tej dobe zásobovať. Pro vykurovanie rodinných domov je treba inštalovať u domu zásobník, do ktorého je z pojazdnej cisterny prečerpaný kvapalný plyn. Pro bežný dom stačí na jednu sezónu zásobník s objemom 2,7 alebo 4,8 m3. Zásobník je možné inštalovať ako nadzemný alebo podzemný. Je možné si jej takisto prenajať, pričom cena nie je vysoká a je v nej zahrnutý aj pravidelný servis.

kvapalný plyn LPG

Zdroj: TOMEGAS SK

Vykurovanie kvapalným propánom sa radí medzi ekologické systémy, lebo pri jeho spaľovaní nedochádza prakticky k žiadnemu znečistení ovzdušia a je možné ho teda odporučiť aj do miest, ako sú chránené krajinné oblasti ap. Je podporovaný aj zo strany štátu a preto bol zaradený do programu dotácií na výmenu kotlov. Podobne ako u kotlov na zemný plyn sa aj kotol využívajúci kvapalný propán ľahko reguluje a komfort obsluhy je vysoký. Za účelom dosiahnutia maximálnej efektivity je dôležitá v súčasné dobe inteligentná regulácia vrátane riadenia na diaľku pomocou chytrých telefónov ap.

kvapalný plyn LPG

Zdroj: TOMEGAS SK

Ďalšie informácie nájdete na webe www.tomegas.sk.

Zdroj: PR TOMEGAS SK, s. r. o.

Kategória: Energia
Tagy: kvapalný plyn LPG
Zdieľať článok