Kombinovaný kotol ATTACK WOOD & PELLET

13. 11. 2013 Zdieľať

Slovenský výrobca tepelnej techniky, firma ATTACK s.r.o., predstavuje inovatívny ekologický kombinovaný kotol ATTACK WOOD & PELLET. Kotol je schopný spaľovať drevo (mäkké a tvrdé), brikety a peletky. Nakladacia komora s nadštandardným objemom zabezpečuje vysoký komfort tým, že dokáže zabezpečiť horenie na plný výkon po dobu 6 hodín.

Dokonca aj potom pokiaľ kotol dostane signál na potrebu tepla, vie automaticky spustiť spaľovací proces na peletky po dohorení dreva bez zásahu do kotla.

Vysokú precíznosť procesu spaľovania zabezpečuje moderná elektronika vybavená Lambda sondou. Táto sonda je schopná regulovať výkon kotla a ako aj nastaviť množstvo užitočných parametrov. Aj vďaka tejto sonde, ako aj aj vďaka vertikálnemu rúrovému výmenníku s nadštandardnou teplo-výmennou plochou a špeciálnymi turbulátormi, dosahuje účinnosť spaľovania kotla až 92,2 % pre drevo a 93,8 % pre pelety. Spaľovanie peletiek zabezpečuje horák s automatickou prevádzkou, ktorý je vyrobený z najkvalitnejšej žiaruvzdornej ocele na trhu. Čistenie kotla je jednoduché a nenáročné – turbulátory a spaľovacia komora sú čistené automaticky. 

Bezpečnosť kotla je takisto na nadštandardnej úrovni. Kotol je vybavený integrovaným dochladzovacím okruhom napojeným na vodovodný rozvod. V prípade prehriatia kotla zabezpečí jeho bezpečné a rýchle ochladenie. Havarijný termostat v prípade prehriatia odstaví prívod elektrickej energie a zároveň na to elektronika užívateľa upozorní zvukovým hlásením.


Kombinovaný kotol ATTACK WOOD & PELLET

Kombinovaný kotol ATTACK WOOD & PELLET
ATTACK, s.r.o.

Elektroniku kotla je navyše možné rozšíriť o prídavné moduly. Pomocou týchto je potom možné ovládať zmiešavacie okruhy, akumulačnú nádrž, zásobník TÚV, solárne panely, ako aj iné zdroje tepla. Stav kotla je možné kontrolovať cez pripojenie na internet, pomocou LAN, a takisto aj prostredníctvom aplikácie v Smartphone. Vzdialeným prístupom cez internet je takisto možné vykonať spustenie, sledovanie, ovládanie a vypnutie kotla. Na samotnom kotly sa nachádza 5,7 palcový farebný dotykový displej. Riadenie kotla môže byť zaktualizované najnovším softvérom jednoducho pomocou USB kľúča.

Kombinovaný kotol ATTACK WOOD & PELLET zaručuje vysoký komfort prevádzky pri vysokej účinnosti a nižších nákladoch. Tento kotol spoločnosti ATTACK s.r.o. predstavuje málo vídaný pomer medzi kvalitou a cenou.

Viac na : www.attack.sk 

Kategória: Energia
Zdieľať článok