Najnižšie podlahové vykurovanie – výška iba 20 mm!

23. 12. 2013 Zdieľať

Aj vy ste sa už stretli s podobnými ponukami na super nízke teplovodné podlahové kúrenie? Podlahové vykurovanie má pri suchej výstavbe a rekonštrukciách domov svoje špecifiká. Zloženie podlahy je úplne iné, ako v prípade mokrého procesu (klasická betónová zálievka alebo anhydrid). Z mnohých praktických skúseností od nespokojných investorov sme zistili, že kúrenárske firmy v súčasnosti ponúkajú na suchý proces vo výstavbe v oblasti teplovodného podlahového vykurovania aj riešenia, ktoré nefungujú ako by mali a dokonca aj riešenia, ktoré sú rizikové. V tomto článku sa dočítate na čo si dávať pozor nielen pri výbere dodávateľskej firmy ale už pri samotnom návrhu podlahového kúrenia.

Na internetových fórach, či už stavebných, kúrenárskych alebo určených pre širokú verejnosť, nájdete mnohé príspevky, skúsenosti a podnety od prispievateľov. Okrem tejto skupiny ľudí, ktorí sa zdôverujú verejne, je žiaľ množstvo investorov, ktorí fóra nečítajú a doplácajú na neodborné rady a riešenia od neskúsených firiem. Suchá podlahovka – systém podlahového vykurovania v suchej výstavbe je totiž na našom trhu relatívne nový. Dopyt po ňom rastie úmerne s rastúcim trendom výstavby drevodomov a rekonštrukciách vykurovania – napr. zmena z radiátorového vykurovania na podlahové, kde v dôsledku požiadavky čo najmenšieho zaťaženia podlahy nie je možné voliť klasickú betónovú alebo anhydridovú zálievku podlahového vykurovania. S rastúcim dopytom po náhradnom riešení – suchej podlahovke, však pribúda aj firiem (či už stavebných alebo kúrenárskych), ktoré ponúkajú svoj systém vykurovania a nerešpektujú všeobecné doporučené postupy, nezohľadňujú možné riziká pri nedostatočných hrúbkach a zloženiach podlahy a pod.. 

Na čo si teda dávať pozor?

1. Podklad

Základnú betónovú platňu je vždy potrebné vyrovnať do úplnej roviny.  Pomocou keramického podsypu je to najlacnejší variant. Výhodou je možnosť v tejto sypkej vrstve uložiť aj ostatné potrubia (odpad, elektrické rozvody, hlavné rozvody kúrenia a pod.). Druhý variant je zbrúsiť betónový podklad do roviny, čo však vyžaduje niekoľkonásobné zbrúsenie. S tým súvisí vysoká prácnosť, prašnosť, náklady na stroj a brusiča. Tretím, najdrahším variantom je možnosť vyrovnať pomocou samonivelačného poteru. Samotná zmes je síce drahá, avšak umožňuje vyrovnanie veľmi presne. Vyrovnanie patrí k úplne základnej nutnej podmienke. Dobrá kúrenárska firma to urobí vždy sama, nenecháva vyrovnávanie na iné profesie. Môže sa totiž stať, že posledná profesia (podlahár) zistí, že jeho dlažba alebo plávajúca podlaha nie je v rovine. Následné dokazovanie viny bude problematické (kto spravil chybu – stavbár, kúrenár, podlahár?) a ešte problematickejšie riešenie reklamácie (vysekanie, opravy a pod.).


Podlahové kúrenie pred zaliatím

Podlahové kúrenie pred zaliatím
UNIVENTA s.r.o.

2. Rúrka pre podlahové vykurovanie

Rúrka pre podlahové vykurovanie musí byť vždy uložená v teplovodivých plechoch. Bez nich sa teplo neprenesie do hornej vrstvy – podlahovej dosky. Rúrka uložená iba v polystyréne je v ňom zaizolovaná a dochádza len k minimálnemu prenosu tepla. Voľte rúrku radšej kvalitnú, predsa len rozdiel medzi kvalitnou a lacnou je vzhľadom k celkovej cene malý.


Montáž systému

Montáž systému
UNIVENTA s.r.o.

3. Vrchná doska

Vrchná doska (nad rúrkami a plechmi), na ktorú príde vrchná krytina (napr. dlažba, plávajúca podlaha) musí byť schopná roznášať bodové a plošné zaťaženie. Nepoužitie dosky je vylúčené – pri lokálnom zaťažení by došlo k deformácii polystyrénovej izolácie pod podlahou, prípadne prasknutiu v prípade dlažby ako vrchnej krytiny. Konštrukčné riešenie (zloženie podlahy) a používané postupy si teda dôsledne overte u dodávateľa vykurovania!

Ing. Marian Baláž
UNIVENTA s.r.o.
www.univenta.sk

Kategória: Energia
Zdieľať článok