Nie všetko, v čom horí, je kozub

Nie všetko, v čom horí, je kozub

01. 12. 2005
Zdieľať

Niektorí z nás vidia hlavný rozdiel medzi kozubom a pecou len vo vonkajšom vzhľade. Ak je niečo obložené kachlicami, je to pec a tam, kde horí otvorený oheň, či už za sklom, alebo mriežkou, to nazývame kozub. Ak by sme sa na to pozreli takýmto zjednodušeným pohľadom, mali by sme čiastočne pravdu. Ale naozaj len čiastočne…

Zásadný rozdiel medzi pecou a kozubom je vo využívaní spalín. Pri kozuboch sa spaliny odvádzajú zväčša do komína a pri peciach putujú do ťahov, kde odovzdávajú teplo do plášťa pece a potom do priestoru, vďaka čomu je využitie vyprodukovaného tepla oveľa efektívnejšie ako pri kozuboch. Dvierka regulujú množstvo vzduchu privádzaného na spaľovanie a na rozdiel od kozuba sem neprichádza ani tzv. balastný vzduch, čo však závisí aj od kvality dvierok.


Nie všetko, v čom horí, je kozub

36616

Spaľovanie je v porovnaní s kozubom účinnejšie, pretože teplota pri spaľovaní je vyššia a zväčša vyhorí aj tzv. drevný plyn. Bežná účinnosť pecí býva vyše 80 percent a je znásobená aj tepelnou zotrvačnosťou hmoty pece. Kachľová pec alebo sporák majú u nás dlhú históriu, o čom sa môžeme presvedčiť pri návštevách historických objektov. Tieto zdroje tepla a pomocníci v domácnostiach však úplne nevymizli. Práve naopak, výsledkom úsilia výrobcov je nová, moderná podoba pecí a technická prepracovanosť týchto zariadení. Ak si to teda štýlový interiér vyžaduje, pokojne môžeme dnes siahnuť aj po takomto riešení. A kvôli úplnosti dodávame, že kachle – to je všeobecný názov pece, ktorý vznikol z pojmu kachľová pec, pretože pece sa najčastejšie stavali práve z kachlíc.

Čo je pec a ako funguje


Nie všetko, v čom horí, je kozub

36617

Základnou a vlastne veľmi príjemnou funkciou pece je nahriatie plášťa, ktorý teplo postupne uvoľňuje do priestoru a tak ho vykuruje. Teplota povrchu pece je max. 55 až 60 °C, pričom sa jej môžeme dotýkať. Pri stavbe niektorých jednoduchších typov možno využiť aj recyklovateľné materiály a pri dobrej údržbe sa životnosť môže priblížiť až k storočnici. Pece v porovnaní s kozubmi nespôsobujú vírenie zhorených častíc prachu. Celý plášť je stále pod kontrolou, a ak pec nemá samostatný prívod vzduchu, potom priestor aj jemne vetrá, lebo spaľuje už vydýchaný vzduch. Oheň horí v ohnisku (pozri obrázok – priestor č. 1) za liatinovými alebo zasklenými dvierkami. Na optimálnu reguláciu spaľovania možno namontovať aj elektromechanické prvky (pozri obrázok – priestor č. 2). Potom sa spaliny vedú do dlhých dymovodov – ťahov (pozri obrázok – priestor č. 3) a do komína (priestor č. 4). Teplo sa odovzdáva cez šamotovú výmurovku do kachľového (murovaného) plášťa. Prikladať musíme jednorazovo približne raz za dvanásť hodín vo väčšom množstve – aj 15 kg paliva. Prvé dve hodiny sa palivo nechá horieť aj za prístupu vzduchu, aby vyhoreli látky, ktoré dymia a poškodzujú životné prostredie. Potom sa systém uzavrie a tlejúca pahreba dokáže vykurovať ešte ďalších desať hodín. Odborníci odporúčajú inštalovať podobné systémy do priestorov dlhodobo obývaných, kde vytvárajú osobitú atmosféru.

Stavba a údržba

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Nie všetko, v čom horí, je kozub

36619

Funkčná kachlicová či murovaná pec je v súčasnosti, napriek tradícii, raritou. Nahrádzajú ju rozličné typy kozubov, ktoré takisto vedia vyčariť osobitú atmosféru a nie sú také náročné na realizáciu. Pec je predsa len masívnejšia stavba a mnohých odrádza jej veľká hmotnosť, pomerne dlhý čas realizácie i jej vyššia cena. Nemusíme si však hneď predstaviť veľké pece, aké vídať v kaštieľoch a zámkoch. Môžeme si postaviť aj menší variant s rovnakým dizajnom alebo nainštalovať prenosnú kachľovú piecku.

S týmto spôsobom kúrenia sa spája nevyhnutná údržba. Po určitom čase (odporúčanom výrobcom) treba klasickú pec rozobrať a vymeniť vnútorný šamot. Je to špinavá a prašná práca, ktorá určite ovplyvní chod domácnosti. Pri niektorých peciach sa používajú aj moderné, pevné materiály, ale tie nemožno vybrať, preto takéto pece sa musia po skončení svojej životnosti postaviť znova.

Široká paleta riešení


Nie všetko, v čom horí, je kozub

36621

Možností, ako obohatiť interiér pecou a získať tak zdroj tepla, je v súčasnosti niekoľko. Pre „fajnšmekrov“ viaceré spoločnosti stále dokážu postaviť klasické kachľové alebo teplovzdušné pece, charakteristické pôvodným dizajnom a nezameniteľným vzhľadom kachlíc. Tu sa však podoba pecí a možnosť ich využívania v rôznych interiéroch nekončí. To, že sme sa rozhodli pre moderný interiér, vôbec neznamená, že v ňom nemôžeme využiť pec. Trh ponúka aj moderné dizajnérske výtvory, ktoré určite dokážu interiér ozvláštniť a pritom stále ide o pec. Okrem toho sa môžeme stretnúť aj s kombináciami rôznych systémov, napríklad s kombinovanými pecami (hypokaustickými a teplovzdušnými), kozubovými kachľami, kde je kozubová vložka spojená s keramickým plášťom a so systémom teplovzdušných výmenníkov, alebo s transportnými pecami, ktoré sa len jednoducho pripoja na komín.

Kam s pecou


Nie všetko, v čom horí, je kozub

36613

Klasický otvorený kozub sa dnes stavia najmä na dekoráciu a účel – vykurovanie je druhoradý. Naopak hlavným účelom pece je vykurovanie a až potom dekoratívnosť. Umiestnenie pece sa preto podriaďuje účelu a to ovplyvňuje aj jej konštrukciu, ktorá musí rešpektovať danosti konkrétnej dispozície. Pri rozhodovaní sa pre určitý druh pece treba uvažovať racionálne. Cieľom je vykúriť čo najväčší priestor pri čo najmenšej spotrebe paliva. Nemali by sme zabúdať ani na to, že v prípade pece je nevyhnutná aj manipulácia s drevom či vynášanie popola. Keďže pec sa stavia ako originál v konkrétnom interiéri, môžeme tieto požiadavky vziať do úvahy, pretože pri peciach je niekoľko možností pripojenia na komín, kým pri kozuboch je ich menej. Umiestnenie pece nezávisí od tesnej blízkosti komína ani pri dodatočnom rozhodnutí ju realizovať. Dymovod možno viesť ku komínu napríklad aj v podlahe. Prierez komína pri peciach môže byť menší ako pri kozuboch. V praxi je známa skrytá pec – vykurovacia plocha je zakomponovaná do steny izby, hoci samotná pec je v susednej izbe. Teplo sa do izby dostáva cez stenu, ktorá môže byť z kachlíc alebo len jednoducho omietnutá. Pec sa dá aj lepšie začleniť do stavby. Kozub pod schodiskom by asi veľmi nevyznel, ale kachľová pec áno.

Estetika, romantika, ekonomika


Nie všetko, v čom horí, je kozub

36614

S týmito pojmami sa v súvislosti s pecou určite stretneme. Pece sú vždy riešené netradičnejšie ako kozuby, čo určite zvyšuje estetický dojem interiéru, minimálne tým, že bude iný ako väčšina ostatných. Romantiku v nás vyvolá klasické riešenie s nádychom dávnominulých čias a nášmu interiéru tak doprajeme trochu historickejší nádych. No a ekonomika je v súčasnosti, keď stále dražejú plyn i elektrina, často skloňovaným slovom, a ak využijeme kúrenie drevom alebo drevnou štiepkou, briketami či biomasou, pri platení účtov za teplo potešíme aj svoje peňaženky. Takže pamätajme na to, že horieť môže aj v peci.

Kategória: Energia
Tagy: detpec pec
Zdieľať článok

Diskusia