Pasívny dom s tradičným vykurovaním

19. 07. 2018
Zdieľať

Keď čítate alebo počujete o pasívnych domoch, často nadobudnete pocit, že musia mať nielen moderný vzhľad, ale aj moderné technológie a nič tradičné sa v nich nemôže objaviť. Opak je však pravdou. I keď sa rozhodnete pre tradičný zdroj vykurovania, môžete významne šetriť energiou aj chrániť životné prostredie.

Plynový kondenzačný kotol môže mať účinnosť vyššiu ako 100 %.

Využíva totiž aj teplo, ktoré vzniká pri kondenzácii vodnej pary obsiahnutej v spalinách.

Kondenzačný kotol si zadovážte spolu so šikovným regulátorom.

Vďaka lepšiemu ovládaniu vykurovania sa dá dosiahnuť vyššia úspora energie.

Nový pohľad na projektovanie

V zmysle akčného plánu EÚ „20-20-20“ sa budú aj u nás po roku 2020 kolaudovať už iba budovy s takmer nulovou potrebou energie, čo bude znamenať úplne nový pohľad na ich projektovanie, realizáciu a v neposlednom rade aj na ich prevádzku. Budovy by totiž mali byť energeticky aktívne, ekologicky bezpečné a ekonomicky efektívne. Budova s takmer nulovou potrebou energie je definovaná ako „budova, ktorá má veľmi vysokú energetickú hospodárnosť“. Takmer nulové, resp. veľmi nízke množstvo energie potrebné na jej prevádzku, má byť pritom zabezpečené vo významnej miere z obnoviteľných zdrojov a získané priamo na mieste alebo v blízkosti spotreby.

 

Pasívny dom charakterizuje:

• potreba tepla na vykurovanie menšia než 15 kWh/m2 (resp. 1,5 m3 ZP) za rok
• využitie pasívnych solárnych ziskov 
• kompaktný tvar
• kvalitné obvodové konštrukcie – dobre izolujúce, vzduchotesné, bez, resp. s minimálnymi tepelnými mostmi 

Overené princípy 

Hoci naša legislatíva pojem pasívny dom nepozná, odborníci ho používajú pomerne často. Ide totiž o systém overených princípov, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť naozaj nízka potreba energie na vykurovanie – v pasívnom dome predstavuje len 15 kWh na štvorcový meter obytnej plochy za rok, čo je menej než pri dome s takmer nulovou potrebou energie definovanom našou normou. Pasívny dom je teda stavba, ktorá je energeticky úsporná, komfortná a šetrná k životnému prostrediu.


Projekt nie je len papier. Ak by ste chceli zdroj tepla uvedený v projekte zmeniť za iný, môže to byť problém. Ak je napríklad dom navrhnutý tak, že bude vykurovaný zemným plynom, ale majiteľ sa rozhodne pre elektrické vykurovanie, je pravdepodobné, že stavba nesplní požiadavky energetickej hospodárnosti a nebude možné ju skolaudovať.

Pasívny dom s tradičným vykurovaním? So zemným plynom je to možné.
isifa/shutterstock


Projekt nie je len papier. Ak by ste chceli zdroj tepla uvedený v projekte zmeniť za iný, môže to byť problém. Ak je napríklad dom navrhnutý tak, že bude vykurovaný zemným plynom, ale majiteľ sa rozhodne pre elektrické vykurovanie, je pravdepodobné, že stavba nesplní požiadavky energetickej hospodárnosti a nebude možné ju skolaudovať.

Minimálna potreba tepla na vykurovanie sa pri dodržaní základných princípov pasívnej výstavby dá docieliť bez väčších problémov. Budova musí mať vhodný jednoduchý tvar a kvalitné, dobre izolujúce obvodové konštrukcie s nízkym súčiniteľom prechodu tepla U. Tepelné straty účinne znižuje aj riadené vetranie s rekuperáciou. Dôležitá je taktiež orientácia na svetové strany i veľkosť a typ zasklených plôch, ktoré zabezpečujú pasívne solárne zisky. Čo sa týka zdroja tepla, je dôležité jeho umiestnenie, ako aj izolácia rozvodov tepla a teplej vody.

Ak zvažujete pohodlný aj ekonomicky výhodný spôsob vykurovania a zároveň chcete prispieť k zlepšeniu ovzdušia, pripojte sa na zemný plyn. Aj vďaka inováciám je to jednoduché a rýchle.

Nie je energia ako energia

Hlavným hodnotiacim ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy však nie je potreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody ako taká, ale primárna energia, ktorá sa určí vynásobením potreby energií faktormi primárnej energie, určenými pre jednotlivé energetické nosiče (palivá). Aj z tohto pohľadu sa ako vhodné a cenovo výhodné palivo na vykurovanie a prípravu teplej vody v budovách, spĺňajúcich triedu A1 (ultranízkoenegetické domy), ale aj A0 (s takmer nulovou potrebou energie či pasívnych domoch), javí zemný plyn. Popri pozitívnom dosahu na ekológiu patrí k jeho výhodám aj priaznivý pomer ceny kondenzačného kotla (vrátane inštalácie) a nízkych prevádzkových nákladov, spolu s vysokou účinnosťou, jednoduchou a skutočne komfortnou obsluhou a dostupnosťou.

Požiadavky určené vyhláškou o energetickej hospodárnosti budov pre rodinný dom energetickej triedy A0 je možné splniť kombináciou využitia tepelných ziskov zo slnečného žiarenia, spätného získavania tepla v systéme riadeného vetrania a vhodného centrálneho zdroja tepla, ktorým môže byť napríklad kondenzačný plynový kotol.

Nové online aplikácie 

jednoduchšie pripojenie na zemný plyn

Plynári aj v tomto roku prichádzajú s novinkami, ktoré ešte zjednodušia proces pripojenia  na zemný plyn – na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk predstavili tri nové zlepšenia. Inštruktážne video „7 krokov k pripojeniu“ jednoducho a prehľadne vysvetľuje, ako postupovať pri pripojení domácnosti na zemný plyn. Video nájdete aj na YouTube.

 

Ak ste sa rozhodli pre zemný plyn a požiadali ste už SPP – distribúciu o pripojenie, nemusíte už nikam chodiť ani telefonovať, aby ste sa dozvedeli, v akom štádiu vybavenia sa vaša žiadosť nachádza. Vďaka novej aplikácii si stav vybavovania žiadosti o pripojenie, resp. žiadosti o montáž meradla, preveríte kedykoľvek z domu. Stačí zadať evidenčné číslo žiadosti o pripojenie alebo zmluvy o pripojení a tzv. POD číslo (identifikátor budúceho odberného miesta pridelený v procese pripojenia). Aplikáciu „Informácia o stave vybavenia procesu pripojenia do distribučnej siete“ nájdete na stránke www.spp-distribucia.sk v časti „Online formuláre“.

Čas vám ušetrí aj nová sekcia stránky „Často kladené otázky“ v častiach „Domácnosti“ a „Malí podnikatelia“. Nájdete tu odpovede na najčastejšie otázky o pripájaní, montáži meradiel, vydávaní stanovísk, rozširovaní distribučnej siete, technických zmenách, vytyčovaní plynárenských zariadení atď.

Text SPP – DISTRIBÚCIA
Foto ISIFA/SHUTTERSTOCK
Zdroj časopis Môj dom špeciál

Kategória: Energia
Tagy: pasívny dom rodinný dom zemný plyn
Zdieľať článok

Diskusia