Zelená energia pre domácnosti so SSE

30. 06. 2016
Zdieľať

Slovenské domácnosti môžu v najbližších mesiacoch opäť požiadať o finančnú podporu na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Národný projekt Zelená domácnostiam totiž vstupuje do tretieho kola a majitelia rodinných a bytových domov môžu získať dotáciu na nákup a inštaláciu úsporných zariadení vo výške až 3 700 eur.

O možnostiach, ako sa zapojiť do programu v spolupráci so silnou energetickou spoločnosťou, hovoríme s riaditeľom sekcie Marketingu a B2C predaja Stredoslovenskej energetiky, a. s. (SSE), Michalom Jaloviarom.

SSE sa dlhodobo venuje energetickej efektívnosti v priemysle a komunálnej sfére. Teraz ponúkate tento druh služieb aj domácnostiam. Čo vás k tomu viedlo?
Ako osvedčený dodávateľ energií s bohatými skúsenosťami pri riešení projektov energetickej efektívnosti sme radi, že môžeme poradiť a pomôcť aj zákazníkom z radov maloodberateľov. Zelená domácnostiam je totiž program, ktorý prináša úžitok i úsporu a vďaka ktorému si využívanie OZE môžu dovoliť aj zákazníci, ktorých odrádzala vysoká vstupná investícia.

Objasnite, ako rozumieť partnerstvu SSE v programe Zelená domácnostiam? 
Záujemcom o zapojenie do projektu z celého Slovenska poskytne SSE kompletný servis na mieru: od poradenstva a návrhu cez výber vhodného zariadenia až po pomoc pri získaní poukážky.

Ktoré z technológií na využitie OZE Stredoslovenská energetika preferuje?
Nedá sa povedať, že niektorú z nich preferujeme, najaktívnejší sme však v oblasti fotovoltických inštalácií, solárnych termických kolektorov a tepelných čerpadiel. Prvé dve kolá projektu ukázali, že o tieto technológie bol najväčší záujem, a s ich prevádzkou máme najviac dlhodobých skúseností.

Ako teda môže vyzerať konkrétna spolupráca medzi SSE a domácnosťou?
Naši zákazníci vedia, že sme spoľahlivý partner, na ktorého sa môžu kedykoľvek obrátiť. Aj v prípade projektu Zelená domácnostiam im ponúkame komplexné zastrešenie celého projektu. 
Skrátka, zabezpečujeme celý proces zapojenia sa do programu komfortne, jednoducho a rýchlo.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam

Viac informácií nájdete na www.sse.sk/zelena.

PR článok spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Kategória: Energia
Zdieľať článok

Diskusia