Hotel Zochova chata – tradícia so súčasnou atmosférou

Hotel Zochova chata – tradícia so súčasnou atmosférou

29. 07. 2011 Zdieľať

Horská krajina a fenomén lesa, lokalita ako nositeľ tradície – to boli ústredné inšpiratívne prvky pri revitalizácii Hotela Zochova chata (Hotel Zochova chata****) neďaleko Modry, v ktorej sa prejavil kontrast zažitej podoby objektu Zochovej chaty s novostavbou. Prístavba Hotela Zochova chata v sebe skĺbila architektonický štýl pôvodného objektu a prostredie, v ktorom sa nachádza. Tvar celého objektu rešpektuje charakter miesta, prírody, ako aj tvar pozemku. Pórobetonové tvárnice Ytong sa stali ideálnym stavebným materiálom obvodového muriva.

— Advertorial spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o. —

Okamih a atmosféra

„Pri návrhu hotela ma viedli dve hlavné myšlienky: prvá sa týkala miesta a najstaršej časti stavby, jej histórie a pamäti,“ približuje svoj architektonický prístup autor projektu Ing. arch. Albert Mikovíny.

Skutočnosť, že stará časť Zochovej chaty bola vzhľadom na biedny stav jej stavebných konštrukcií prakticky zbúraná a postavená nanovo v pôvodnej podobe, uvoľnila architektom ruky pri návrhu jej nového interiéru. Dnes je táto časť prepojená s novou hmotou hotela a slúži na prízemí ako odbytový priestor reštaurácie a na poschodiach ako hotelové izby.


Hotel Zochova chata – tradícia so súčasnou atmosférou

1024890
Daniel Veselský


Hotel Zochova chata – tradícia so súčasnou atmosférou

1024891
Daniel Veselský

Kto by chcel hľadať vnútri stopy pôvodných prvkov, nenájde ich. V nových vzdušných priestoroch reštaurácie sú tradičné drevené konštrukcie s miernym závanom východného vetra. Pri návrhu nových priestorov v tejto časti chceli autori zdôrazniť prítomnosť okamihu a atmosféry, ktorá je ďalším krokom v dejovej línii miesta.

„Druhý smer pri úvahách o novej forme a priestoroch najmä v novej časti hotelovej prístavby ovplyvnila samotná lokalita na rozhraní lúky a lesa,“ pokračuje Albert Mikovíny. „Išlo nám skôr o nadväzovanie kontaktov s okolím a pohrávanie sa s prívetivým významom slova chata v názve hotela, než o vyvolávanie atmosféry hotelového luxusu.“

Ytong – ideálny materiál

Nosnú konštrukciu objektu (okrem zrubovej časti) tvorí železobetónový monolitický stenovo stĺpový systém. Obvodové murivo je výplňové s hrúbkami 250 mm a 300 mm z pórobetónových tvárnic Ytong. Deliace konštrukcie sú zrealizované podľa potrieb prevádzky. V ubytovacej časti 2. NP a 3. NP sú zo sadrokartónu pri splnení požiadaviek STN 73 0532, vo wellness časti, relaxačnej, administratívnej časti a v technických priestoroch, čo je prevažná časť deliacich konštrukcií, sú tieto murované z pórobetónových tvárnic.


Hotel Zochova chata – tradícia so súčasnou atmosférou

1024894
Daniel Veselský

„Pôvodný návrh obvodového plášťa obytnej časti obsahoval viac presklenia,“ hovorí Ing. Eugen Kmeť, zodpovedný za stavebno-konštrukčné riešenie.

„Po ekonomickom prehodnotení investorom, bol rozsah zasklenia zmenšený a pre plný obvodový plášť bola navrhnutá sendvičová konštrukcia. Jej súčasťou je aj murivo z presných tvárnic Ytong s hrúbkou 250 mm a 300 mm. Dôvodom návrhu tvárnic Ytong sú jeho tepelnoizolačné vlastnosti, objemová hmotnosť a možnosť riešiť tvarovo zložitejšie architektonické návrhy pri zachovaní kvality tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa. Vnútorné deliace konštrukcie vo vyššie spomínaných funkčných častiach objektu vytvárajú značne členité priestory s veľkou rôznorodosťou povrchových úprav. Pri splnení požiadaviek na rýchlosť výstavby a minimalizáciu odpadu boli presné tvárnice Ytong ideálnym stavebným materiálom.“

 

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Zdieľať článok