Ako neprísť o rezervačný poplatok

01. 06. 2018 Zdieľať

Vaša otázka: „Vyhliadol som si byt, o ktorý mám vážny záujem. Realitná kancelária chce, aby som zaplatil rezervačný poplatok a uzatvoril tzv. rezervačnú zmluvu. Obávam sa, že ak nedostanem úver od banky, o zaplatený poplatok prídem.“ O odpoveď sme požiadali špecialistku na reality zo spoločnosti Broker Consulting.

Rezervačná zmluva je prvým právnym krokom na ceste k vysnívanému bývaniu. Kupujúci má často strach zaplatiť rezervačný poplatok z obavy, že oň môže prísť, výhodou rezervačnej zmluvy sprostredkovanej realitnou kanceláriou je však jej nestrannosť, pretože profesionálna realitná kancelária chráni záujmy predávajúcich i kupujúcich. 

Rezervačná zmluva je dohoda medzi tromi stranami – kupujúcim, predávajúcim a sprostredkovateľom – a jej cieľom je zabezpečiť aj motivovať, aby zmluvné strany zostali pri svojom rozhodnutí predať a kúpiť nehnuteľnosť. V rezervačnej zmluve sa predávajúci zaviaže, že nebude počas rezervačnej lehoty ponúkať nehnuteľnosť na predaj, na druhej strane je táto zmluva potvrdením vážneho záujmu kupujúceho danú nehnuteľnosť kúpiť. Kupujúci je povinný na základe tejto zmluvy uhradiť rezervačný poplatok, ktorý sa stáva zálohou na kúpnu cenu nehnuteľnosti, teda tvorí prvú časť kúpnej ceny. Seriózna realitná kancelária má v zmluve ošetrený aj prípad vrátenia rezervačného poplatku, keď kupujúci nezíska úver na financovanie nehnuteľnosti z banky. 


Ako neprísť o rezervačný poplatok

2191149

Rezervačná zmluva nie je zmluvou o budúcej zmluve, ktorá je na rozdiel od rezervačnej zmluvy vymáhateľná na súde. Ak do termínu dohodnutého v zmluve o budúcej zmluve nedôjde k uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy, môže sa zmluvná strana do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. 

Kupujúci by nemal uzatvárať rezervačnú zmluvu, ak si nie je istý, že bude mať dostatok finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti, alebo nie je pre jej kúpu pevne rozhodnutý. Takisto predávajúci by mal byť pevne rozhodnutý nehnuteľnosť predať. 

Správne sformulovaná rezervačná zmluva chráni všetky zmluvné strany, preto sa jej určite nemusí ani jedna zo zmluvných strán báť, ak má seriózny záujem nehnuteľnosť kúpiť a predať.

Kvalitná rezervačná zmluva chráni všetky zmluvné strany.

Zabezpečuje, aby zmluvné strany zostali pri svojom rozhodnutí predať a kúpiť nehnuteľnosť.


JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb Broker Consulting, a. s. info@bcas.sk

JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb Broker Consulting, a. s. info@bcas.sk
Broker Consulting

Potrebujete poradiť v otázkach kúpy alebo predaja nehnuteľnosti, stavby domu, výberu materiálov alebo technológií?

Napíšte nám na poradime@jaga.sk

PRIPRAVILA ERIKA KUHNOVÁ, FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

ZDROJ: PR článok spoločnosti Broker Consulting, a. s.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Zdieľať článok