Ako požiadať o zľavu kúpnej ceny nehnuteľnosti

12. 08. 2014
Zdieľať

Úsilím každého kupujúceho je dosiahnuť čo najnižšiu kúpnu cenu nehnuteľnosti. Najmä v súčasnosti, pri stagnujúcom trhu, je chybou, keď kupujúci nepožiada o cenovú zľavu. Tak ako pri iných bodoch, aj v tomto prípade je nutné rokovať s citom.

Kedy požiadať o zľavu

O kúpnej cene má význam rokovať vtedy, ak je nehnuteľnosť ponúkaná dlhý čas (dlhšie než jednu sezónu) alebo ak viete, že majiteľ sa usiluje o rýchly predaj. Napríklad preto, že kupuje inú nehnuteľnosť. Zľavu možno dosiahnuť aj vtedy, ak má nehnuteľnosť zásadný technický, právny alebo iný nedostatok.

Pravdepodobne neúspešní budete pri rokovaní o kúpnej cene, ak je nehnuteľnosť unikátna, neexistujú porovnateľné ponuky a ak generuje väčší záujem o obhliadky. Zásadné odporúčanie pri žiadaní o zľavu znie: vyhnúť sa dohadovaniu ako na tureckom trhu. Kupujúci „skúsení v rokovaní“ často požiadajú o veľkú cenovú zľavu v domnienke, že takto dohodnú aspoň čiastočné zníženie ceny. Majiteľ nehnuteľnosti však môže zareagovať tak, že s vami ako kupujúcim úplne ukončí rokovanie, pretože nadobudne pocit, že netušíte, o čom hovoríte, a teda nemáte vážny záujem, prípadne sa bude cítiť urazený. 

Prvým vhodným miestom na rokovanie o cene je už obhliadka bytu. Neznamená to, že kupujúci hneď záväzne vyjadrí svoj záujem o nehnuteľnosť a formálne začne rokovať. V prvej fáze ide skôr o odhalenie rokovacej pozície majiteľa a jeho prístupnosť ústupkom. Presne cielenými, ale nevtieravými otázkami sa môžete dozvedieť, ako dlho sa nehnuteľnosť predáva, koľko záujemcov sa na ňu bolo v poslednom období pozrieť, kedy najneskôr by ju majiteľ chcel predať. Ďalej môžete zistiť dôvody predaja, alebo aké sú dôležité hranice jeho predstáv o predaji, ktoré budete neskôr pri rokovaní riešiť.

Súťaž: Vyhrajte zmluvu o stavebnom sporení

Otázky kladené majiteľovi alebo maklérovi sú prejavom záujmu, ale neurobte z tejto časti obhliadky výsluch. Oceňte, ak sa vám na nehnuteľnosti niečo páčilo, priznajte, ak nehnuteľnosť budete zvažovať, ale bez toho, aby ste zneli príliš nadšene.  


Ako požiadať o zľavu kúpnej ceny nehnuteľnosti

1395941
thinkstock.com

Umenie rokovať

Rokovať znamená predpokladať, akú reakciu vyvolá vaša akcia. Buďte teda pri navrhovaní kúpnej ceny opatrní a rozvážni. Usilujte sa svoj návrh podporiť argumentmi, prečo navrhujete zníženie ceny. Netlačte na odpoveď a dajte predávajúcemu čas na rozhodnutie. Ide o dôležitý obchod. Dobré je pridržiavať sa zásad diplomacie.

S cenou úzko súvisí aj dohodnutie termínu a spôsobu úhrady. Pri tomto kritériu sa stáva, že jedna alebo druhá strana si kompenzuje ústupky z pozície vytvorenej pri dohadovaní kúpnej ceny. Majiteľ súhlasí s nižšou cenou, ak dostane peniaze relatívne rýchlo, prípadne bez využitia úveru alebo s možnosťou daňovej optimalizácie. Kupujúci akceptuje ponukovú cenu nehnuteľnosti, ale dohodne si dlhší splátkový kalendár, ktorý mu umožní pohodlnejšie zabezpečiť financovanie, napríklad ukončením termínovaných vkladov, prípadne predajom terajšej nehnuteľnosti. 

Spôsob a termín platby ako také však vyvolávajú u oboch strán asi najväčšie obavy spojené s realitnou transakciou. Čo ak niečo zlyhá a ja nedostanem svoju nehnuteľnosť alebo (obavy na druhej strane) nedostanem peniaze?


Ako požiadať o zľavu kúpnej ceny nehnuteľnosti

1395943
thinkstock.com

Upozornenie

Majitelia, ktorí sa pri obhliadkach zdali bezproblémoví a ústretoví, si zrazu môžu začať klásť na prvý pohľad nezmyselné podmienky. Ak nie je vaše rokovanie moderované realitným maklérom, tlmia­cim prípadné vášne, ktoré pri rokovaní často vzplanú, udržujte si chladnú hlavu a pristupujte k rokovaniu pragmaticky a otvorene. Snažte sa identifikovať obavy majiteľa nehnuteľnosti a nájsť uspokojivý spôsob, ktorý utlmí jeho nedôveru bez toho, aby vás vystavil zásadnejšiemu riziku. V prípade nezlučiteľných pozícií je dobré využiť tretiu nezávislú stranu. Je to pri zložitých prípadoch často jediná možnosť, ako neprísť o nehnuteľnosť, ktorú ste si vybrali.

TEXT MARTIN ČAPO
FOTO Thinkstock.com

Akciová ponuka ako forma zľavy 

V prípade produktov na financovanie bývania nemožno očakávať, že s bankou zjednáte nižšiu cenu úveru. Tieto finančné produkty majú jasne zadefinované parametre. Na výber máte medzi jednotlivými bankami či stavebnými sporiteľňami a ich produktmi. Úvery na bývanie nie sú typickým sezónnym produktom, a tak sa s výpredajmi úverov nestretnete. Určité zľavy je však možné nájsť a získať aj v tejto oblasti. Napríklad vo forme akciovej ponuky, ktorá je spravidla časovo limitovaná a dokáže vám ušetriť nemalé finančné náklady. Letné mesiace sú obdobím prázdnin, ale aj rôznych prestavieb, modernizácií či rekonštrukcií bytov a domov. Viaceré banky a stavebné sporiteľne preto pripravujú špeciálne ponuky, ktoré sú niečím (odpustením poplatku, nižším úrokom a pod.) ešte výhodnejšie. Vďaka prázdninovej ponuke Wüstenrotu je tak momentálne k dispozícii úver na bývanie so zaručením nehnuteľnosťou len za 2,99 % p. a. na päť rokov. Tým sa však výhody nekončia. Ak si zvolíte za svojho finančného partnera inštitúciu, ktorá vám môže ponúknuť viac než konkurencia, môžete z toho profitovať. Ako klient Wüstenrotu získate výhodnejšie nielen úver, ale aj komplexné poistenie bytu alebo domu so zľavou až 25 %. Vyriešite súčasne poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti, a nielen to. K tomu získate úplne zdarma poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých členov domácnosti aj asistenčné služby. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Život sa rýchlo mení a poistná ochrana je prezieravá investícia. V spojení s dlhodobou garanciou výšky úroku a splátky úveru na bývanie môžete nadobudnúť istotu aj v nestálom finančnom svete.

www.wuestenrot.sk

Tip na záver:
Niektoré príležitosti sa nemusia opakovať. O úver na bývanie môžete požiadať v rámci letnej akciovej ponuky a samotné financie využiť neskôr. Vtedy, keď ich budete naozaj potrebovať, no situácia na finančnom trhu by už nemusela byť taká priaznivá.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financie nehnuteľnosti
Zdieľať článok

Diskusia