Ako stanoviť správnu poistnú sumu

20. 07. 2005
Zdieľať

Sumu, na ktorú si chcete svoju domácnosť poistiť, si vo väčšine poisťovní stanovujete sami. Minimálna suma, na ktorú možno byt poistiť, je u nás 100-tisíc korún.

Väčšinou však poisťovne ponúkajú pásma, z ktorých si môžete vybrať – do 300-tisíc, do 500-tisíc, do 1 mil. Sk a nad 1 mil. Sk. Táto suma by mala byť súčtom všetkého vybavenia v domácnosti – od kuchynskej linky cez nábytok, domáce spotrebiče, elektroniku až po obrazy či oblečenie – a zároveň to bude maximum, ktoré vám poisťovňa vyplatí, ak by ste prišli naozaj o všetko, čo je súčasťou vnútorného vybavenia bytu.

Pracovníci poisťovne preto radia, aby ste si ešte pred uzatvorením poistenia prešli svoj byt so zápisníkom a perom v ruke a zapísali a spočítali cenu všetkého, o čo by ste v prípade krádeže alebo požiaru mohli prísť. Stanovenie tejto sumy je dôležité preto, že môže dôjsť k tzv. podpoisteniu alebo nadpoisteniu.

Nadpoistenie znamená, že poistnú sumu stanovíte príliš vysoko. Celé roky, počas ktorých sa nič nestane, tak môžete platiť zbytočne vysoké poistné. Samozrejme platí, že aj keby ste mali domácnosť poistenú na 5 miliónov korún, ale jej hodnota je iba 1 milión, dostanete maximálne jeden milión, nie viac.

Opačným prípadom je podpoistenie. Ak poistnú sumu stanovíte príliš nízku, a vybavenie domácnosti bude mať v skutočnosti hodnotu podstatne vyššiu, môže sa vám stať, že poisťovňa v prípade požiaru alebo vykradnutia vyplatí len časť z toho, čo by ste mohli dostať. Svoju domácnosť ste si napríklad pred niekoľkými rokmi poistili na 250-tisíc korún. Medzitým ste byt zrekonštruovali, kúpili si novú kuchynskú linku, domáce spotrebiče, elektroniku. Vybavenie vašej domácnosti má teraz hodnotu 500-tisíc korún, vy ste však poistenie nezmenili a stále platíte rovnako.

Pokiaľ nastane poistná udalosť, napríklad po príchode z práce nájdete doma spúšť v podobe vytopeného bytu a vznikne vám škoda napríklad za 100-tisíc korún, poisťovňa vám náhradu škody nevyplatí v plnej výške. Likvidátor totiž vyhlási vašu domácnosť za podpoistenú a budete mať nárok len na časť poistného plnenia. Jeho výška sa konkrétne určuje podľa pomeru poistnej sumy uvedenej v zmluve a skutočnej hodnoty vybavenia domácnosti. V tomto prípade by to bolo 1 : 2, poisťovňa by vyplatila len polovicu skutočnej škody, teda 50-tisíc korún.
Takisto by ste mali vedieť, že poisťovne stanovujú limity pre skupiny niektorých predmetov (napr. elektroniku, stavebné súčasti bytu, nosiče záznamov zvuku, obrazu a dát, bicykle, zvieratá, odevy a pod). Súčty týchto jednotlivých limitov potom tvoria súčet celkovej sumy poistenia. Napríklad pri poistení na 300-tisíc Sk môže byť limit pre elektroniku 40-tisíc Sk, pre bicykle 10-tisíc Sk a pre stavebné súčasti bytu 50-tisíc Sk. Ak vám limity pre jednotlivé skupiny nevyhovujú, môžete problém riešiť pripoistením.

Existuje však ešte jedno obmedzenie: poisťovne totiž určujú maximálnu možnú sumu, ktorú možno vyplatiť za jednu vec. Napríklad pri elektronike: keď ju máte poistenú na 40-tisíc Sk a zničí sa vám počítač v tejto cene, nemusíte dostať plnú výšku sumy, pretože limit poisťovne za náhradu jednej veci môže byť len 20-tisíc Sk. Tieto problémy opäť rieši pripoistenie.

Pri poistení domácnosti je dôležitý ešte jeden podstatný faktor – mali by ste si overiť, či poisťovňa vypláca plnenie v nových alebo časových cenách. Aký je medzi tým rozdiel? Dosť veľký. Poistenie na nové ceny znamená, že za zničenú vec zaplatí poisťovňa toľko peňazí, že to bude stačiť na ich opravu alebo kúpu novej veci. Na rozdiel od toho poistenie na časovú cenu znamená, že od hodnoty novej veci poisťovňa odpočíta jej opotrebenie a poškodenie. Vyplatí teda toľko, za koľko by sme kúpili rovnako starú či opotrebovanú vec.
A to by mohol byť problém. Ak ste si totiž domácnosť zariaďovali pred niekoľkými rokmi, poisťovňa podľa vlastných tabuliek odpočíta hodnotu opotrebenia a suma, ktorú za zničenú vec vyplatí, bude veľmi nízka. Poistenie na nové ceny je teda výhodnejšie, treba však upozorniť, že zároveň drahšie a využíva ho väčšina poisťovní.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: fin poistenie domácnosti poistná suma
Zdieľať článok

Diskusia