20. 07. 2005
Zdieľať

Ak ste už niekedy zabudli hrniec na zapnutom sporáku, prípadne vám praskol radiátor a vytopili ste nielen svoj byt, ale aj susedov, určite viete, koľko je s podobnými záležitosťami starostí. Navyše, aj drobnosť, akou je nedotiahnutý vodovodný kohútik, môže za určitých okolností prerásť do katastrofy. Následky takýchto nepríjemných situácií môže zmierniť poistenie domácnosti.

Mnoho slovenských domácností poistenie uzatvorilo ešte za socializmu. Platia síce malé sumy, takže to nezaťažuje ich rodinný rozpočet, ak by sa však skutočne niečo stalo, bola by im taká poistka nanič, pretože poisťovňa by im vyplatila len malú sumu.

Aby teda fungovalo všetko tak, ako má, musí byť poistenie uzatvorené správne. V každom prípade by malo zahŕňať všetky riziká, ktoré by vašej domácnosti mohli hroziť. Zároveň je potrebné správne stanoviť poistnú sumu, skontrolovať poistné limity na jednotlivé druhy zariadenia a zistiť, či je poistenie uzatvorené na nové alebo na časové ceny.
Ponuka jednotlivých poisťovní sa dá porovnávať len veľmi ťažko. Každé poistenie totiž môže pokrývať iné riziká a mať rozdielne poistné sumy. Preto nie je celkom zbytočné, keď si pred uzatvorením zmluvy prejdete niekoľko poisťovní, zadáte im parametre vašej domácnosti a porovnáte si nielen sumu, ktorú budete musieť každý rok zaplatiť, ale najmä sa budete pýtať na to, čo vaša poistka vlastne zahŕňa.

Najviac rizík v kuchyni

Zo všetkých miestností v byte sa v kuchyni zdržiavame najčastejšie. Je akýmsi srdcom bytu, v ktorom sa sústreďujú nielen jeho obyvatelia, ale aj väčšina spotrebičov v domácnosti a zároveň množstvo vodovodných, elektrických či plynových rozvodov. Hrozí tu teda najväčšie riziko poškodenia, čo dokladujú aj rôzne štatistiky.
Najčastejším vinníkom pri poistných udalostiach je voda unikajúca alebo vytekajúca z vodovodného zariadenia. Predstaviť si pod tým možno najmä prasknuté vodovodné potrubie, zlé stúpačky, poškodené odpadové rúry alebo prívod k práčke. Poistenie proti takýmto situáciám býva spravidla základnou súčasťou každej poistky.
Neznamená to však, že poisťovňa nahradí všetky škody, ktoré unikajúca voda spôsobila. Najskôr totiž skontroluje mieru vášho zavinenia (je totiž rozdiel, či vodovodná rúrka alebo radiátor praskol sám, alebo ste zabudli zastaviť vodovodný kohútik a odišli na niekoľko hodín nakupovať). Až na základe posúdenia potom rozhodne, či poskytne poistné plnenie v plnej výške.
Ďalším častým prípadom poistnej udalosti (najmä v panelákových bytoch) je situácia, keď prídete domov z práce a voda sa leje po stenách z bytu nad vami. A keďže susedov si zvyčajne vyberať nemôžeme a nie všetci sú ochotní podieľať sa na spôsobenej škode, aj v tomto prípade sa poistenie domácnosti môže veľmi hodiť.
Všetky takto spôsobené škody, respektíve náklady na uvedenie bytu do pôvodného stavu, vám totiž bude hradiť vaša poisťovňa. Pokiaľ škodu nikto nezavinil a napríklad radiátor u susedov praskol samovoľne, celá záležitosť sa končí uhradením škody poisťovňou. Ak však škodu spôsobil sused tak, že napríklad zabudol zastaviť vodu pri napúšťaní vane a z bytu odišiel, bude od neho vaša poisťovňa vyplatené peniaze vymáhať.
To, že niekoho vytopíte, sa môže stať aj vám. V takom prípade je možné uzatvoriť poistenie zodpovednosti za spôsobené škody. Tu však treba dávať pozor! V niektorej poisťovni môže byť zodpovednostné poistenie zahrnuté už v základnom poistení domácnosti, niekde ho musíte uzatvoriť ako pripoistenie. Aj tu treba rozlišovať, či škoda vznikla vaším zavinením, alebo samovoľne. V prvom prípade vás vaše zabúdanie vyjde lacnejšie, poisťovňa vami spôsobené škody zaplatí. Ak ste však vytopili susedov vodou z radiátora, ktorý praskol sám, teda škoda vznikla samovoľne a nijako ste ju nezavinili, potom ju poisťovňa neuhradí. Susedia ju však od vás ani nemôžu vymáhať.
Poistenie zodpovednosti za spôsobené škody sa pritom vzťahuje na všetkých členov domácnosti, v niektorých prípadoch dokonca aj na psa. A hradiť z neho možno napríklad aj rozbité okno u susedov na prízemí, ktoré loptou rozbilo vaše dieťa, alebo ak ste pri nakupovaní v obchode rozbili fľašu drahého alkoholu.

Oheň má horšie následky

Ďalšia katastrofa, ktorá môže vašu kuchyňu a následne aj celú domácnosť postihnúť, je požiar. Aj keď podľa štatistík nejde o bežný jav, z času na čas k nemu dochádza. Následky sú pritom ešte ničivejšie ako v prípade unikajúcej vody. Týka sa to predovšetkým domácností, ktoré na varenie používajú plynové spotrebiče, a tých stále nie je málo.
Požiar pritom podobne ako unikajúca voda z vodovodného zariadenia patrí k základným poistným rizikám a poisťovne ho do svojich produktov zahŕňajú automaticky. Problémom, ktorý tu však môže nastať, sú účtenky. Ak vám byt do tla vyhorí, potvrdenia o nadobudnutí vecí sú v mnohých prípadoch nenávratne zničené. Niektoré poisťovne ich napriek tomu vyžadujú, a ak ich nepredložíte, znížia vám poistné plnenie, teda náhradu škody.
Dokazovanie zariadenia v byte po požiari je teda pomerne zložité. Poisťovne v takýchto prípadoch používajú aj fotografie či videozáznamy z vášho bytu, ktoré ostali zachované napríklad u priateľov. Zariadenie sa rozoznáva aj podľa zvyškov, ktoré zostanú po požiari – umelá hmota sa roztopí, ale dá sa určiť, či to bola chladnička, práčka alebo televízor.
V kuchyni vám v súvislosti s požiarom môže hroziť aj nebezpečenstvo výbuchu, napríklad ak je zle zatvorený horák plynového sporáka.
Vo všeobecnosti platí, že v základnom poistení majú jednotlivé poisťovne zahrnuté okrem spomínaných rizík (vody a požiaru) aj poistenie proti úderu blesku, víchrici, krupobitiu, pádu lietadla, stromu, zosuvu pôdy, lavíne či zemetraseniu. Niektoré k nim pridávajú aj oveľa bežnejšie riziká – a to krádež, lúpež či vandalizmus.
Niektoré riziká však nie sú vo väčšine poisťovní na trhu v poistení zahrnuté bežne, a ak o ne budete mať záujem, musíte si ich pripoistiť. Ide hlavne o poistenie skla či elektromotorov (napr. práčky, chladničky a pod.)

Čo by ste mali vedieť o poistení domácnosti

  • Mali by ste vedieť, čo všetko máte poistené.
  • Na aké udalosti sa poistenie vzťahuje.
  • Či sú poistené len veci v byte, alebo aj mimo bytu (napríklad v pivnici).
  • Koľko peňazí poisťovňa v prípade poistnej udalosti vyplatí.
  • Aké sú poistné limity na jednu ukradnutú alebo zničenú vec.
  • Čo treba pripoistiť zvlášť, za aký poplatok.
  • Či je poistenie uzatvorené na nové alebo na časové ceny.
  • Dôležité je správne stanoviť poistnú sumu.
  • Ak je zmluva dlhšia ako jeden rok, poisťovňa upravuje poistné podľa vplyvu inflácie.
  • Aké zabezpečenie domácnosti poisťovňa vyžaduje.
Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: domácnosť fin poistenie
Zdieľať článok

Diskusia